Diakonia - Människor som förändrar världen
Isabelle Livia Garcia har sett en stor förändring sedan protesterna mot urfolkens brist på rättigheter började. Nu vet hon att hennes barnbarn kommer att få ett bättre liv än det hon själv levt.

Bolivia: Förtrycket ger vika

I Bolivias lågland finns byn Lemoncito, där urfolket chiquitanos sedan hundratals år lever. Här togs ett viktigt steg för Latinamerika, dels tack vare Diakonias stöd till organisationen OICH.

2011-06-12

"Mitt folk är hjältar"

All verklig förändring sker när människor får redskap och kunskap att förändra sina liv. Invånarna i Lemoncito är ett exempel på detta.

En av kvinnorna i byn, Isabelle Liva Garcia, beskriver hur förändringar har skett och hur hon vet att hennes barnbarn kommer att få ett bättre liv än hon själv levt. Hon berättar att folket från Lemoncito har varit hjältar som har påverkat hela kontinenten.

Stora marscher för urfolkens rättigheter

Det var nämligen här som människor började protestera för att få ta del av sina rättigheter. Stora grupper av urfolk påbörjade 1992 en marsch, som skulle ta dem till Lima i Peru, för att påvisa sina rättigheter. Den första marschen följdes under åren av flera.

Tidigare levde folket här utan möjligheter att påverka sin situation. De var jordlösa, fattiga, utan röst i politiska sammanhang, oorganiserade och utan rätt till sin egen kultur. Idag här människorna organiserade och vet vilka rättigheter de har som medborgare. De har också fått hjälp att samlas för att hitta former för att sälja sina produkter och skapa samarbeten som förbättrar jordbruket och ökar välståndet.

OICH - organisationen förändrar människors liv

Diakonia har i många år gett stöd till organisationen OICH (Organizacion Indigena Chiquitano). Det är en intresseorganisation för urfolk, som radikalt förändrar människornas liv: De arbetar för att folket ska få rätt till jord- och landområden, naturtillgångar, mänskliga rättigheter, utbildning och kultur.

En förändrad politisk arena i landet

Genom enträget arbete har organisationen, och flera andra, ändrat hela den politiska arenan i Bolivia. Genom OICH, och Diakonias stöd, har flera viktiga förändringar skett:

Människor får utbildning på sitt eget språk

Bättre resurser finns nu för skola och sjukvård

Representanter för urfolk har fått platser i parlamentet

Femhundra års förtryck håller på att ta slut

Människor som tillhör urfolk i Bolivia är idag mer integrerade i samhället, vilket ger dem ökad självkänsla och också en tydlig förväntan på framtiden.

Fattigdomen finns kvar men bekämpas steg för steg. Femhundra års förtryck av den grupp som en gång kallades "indianer" håller på att ta slut.