Diakonia - Människor som förändrar världen
Sedan Angela var en liten flicka har hon varit intresserad av politik. Men som kvinna och från chiquitanofolket har hon fått förutsättningar att engagera sig först i vuxen ålder.

Bolivia: Angela – en ledare som inte ger sig

I byn San Javier på det tropiska låglandet är Angel Duran, en kvinna av chiquitanofolket, ordförande i kommunstyrelsen. Det hade varit otänkbart för några år sedan, då hennes folks rättigheter var få.

2012-08-28

Diakonia ger stöd för kvinnligt ledarskap

Angela är i trettiofemårsåldern och tillhör ett av de 34 urfolk som lever på Bolivias lågland. Hon började engagera sig inom chiquitanofolkets organisation när hon var 25 år gammal och är en av de kvinnor från olika urfolk som med hjälp av Diakonias satsning på kvinnligt ledarskap, tagit steget till att bli en eldsjäl och en förgrundsgestalt för sitt folk.

Ny konstitution ger urfolk rättigheter

Chiquitanofolket har länge varit i händerna på den lokala eliten och väldigt lite förändrades under århundradena fram till våra dagar när det gäller deras verkliga rättigheter och möjligheter. Så sent om under hösten 2008 utförde den lokala eliten en offensiv under vilken man misshandlade ledare och vandaliserade urfolkens egendom.

Kvinnligt ledarskap

Angela berättar att hon ända sedan skolåldern varit intresserad av att delta i olika kommittéer och styrelser. Men, det har långt ifrån varit självklart att hon som kvinna skulle vara med och bestämma. Tillsammans med andra kvinnor, både från chiquitanofolket och andra folk i regionen, tillhör hon nu ändå en historisk generation som arbetat för att få vara med och bestämma i sina organisationer.

- Jag känner att jag genom mitt arbete har stärkt kvinnornas ställning i våra samhällen och organisationer. Vi blir starkare för varje dag och vi blir fler och fler kvinnliga ledare, säger Angela.

Deltar på lika villkor

Angela har tagit del av den satsning som Diakonia gjort på kvinnliga ledare inom hennes folks organisation OICH samt inom paraplyorganisationen CEPESC. Kvinnorna har gått ihop för att kräva förändring och har lyckats nå förbättringar i organisationernas regelverk som syftar till deltagande på lika villkor och ökat fokus på kvinnors och flickors behov.

CEPESC: Diakonia stödjer CESPESC som samlar tre urfolk i Santa Cruz-provinsen, Bolivia. Genom CEPESC har de tre folken kunnat gå ihop för att få större genomslag i kampen för sina rättigheter. Stödet har fokuserat på att utbilda kvinnliga ledare, vilket har gett frukt i form av ökat kvinnligt inflytande i regionen.

"Jag känner mig stolt"

- Nu finns det många fler kvinnor som har studerat och som engagerar sig i våra samhällens utveckling. Jag känner mig stolt över att jag hjälpt till så att denna lilla grupp kvinnor nu har växt till en hel rörelse. I början visste vi inte vad vi skulle göra, vilken roll vi skulle ha, men nu är vi väldigt aktiva och bidrar med idéer och förslag. Vi kvinnor ser också till andra prioriteringar än de som männen traditionellt föredrar. För oss är det viktigt att det finns bra sjukvård och utbildning.

Ordförande i kommunfullmäktige

Eftersom Angela och hennes folk känner att de traditionella partierna inte lyssnar tillräckligt på dem och deras behov vad gäller utvecklingsmodeller och kultur, beslutade de sig att ställa upp i lokalvalen med sin organisation som bas.

Angela berättar att hon blev utvald som en av kandidaterna. Det var såklart en fördel att hon varit aktiv inom sin organisation och att hon utvecklat ledaregenskaper. I valet i april 2010 blev hon invald i kommunfullmäktige. Idag är hon till och med ordförande i kommunfullmäktige.

De ville att hon skulle koka kaffe

Det är en ny erfarenhet som inte är helt olik den som hon upplevde den första tiden som kvinnlig ledare i sin egen organisation. Det tog tid att slå sig in och bli tagen på allvar. Folk i kommunfullmäktige tyckte inte att det passade sig att en kvinna ifrån ett urfolk skulle vara med och bestämma.

- De tog mig inte på allvar och de behandlade mig illa. Deras uppfattning var att det enda jag dög till i kommunfullmäktige var att koka kaffe till de andra.

Nått resultat på flera områden

Angela berättar att hon stod på sig och att hon genom att vara aktiv och engagerad, så småningom accepterades av övriga ledamöter.

- Vi har uppnått mycket, som till exempel landrättigheter och bättre utbildning och hälsovård. Men, det återstår mycket och det gäller att fortsätta kämpa för ett rättvisare samhälle som inkluderar alla.

Det behövs fler ledare

I takt med att en ny generation växer upp och Angela och andra kvinnor lämnar sina uppdrag för att anta nya utmaningar behövs nya ledare. Många av de kvinnor nått framträdande positioner inom politiken och olika myndigheter kommer från urfolken och de behöver ersättas. Diakonia planerar att fortsätta stödja en ny generation av kvinnliga ledare.