Diakonia - Människor som förändrar världen
Michael Migori blir glad när han ser de konkreta resultaten av arbetet; skolor, sjukstugor, broar, vattenpumpar, toaletter, soptippar och allt annat. Men det är faktiskt inte det som är det allra viktigaste. Det viktigaste är att folk blir medvetna om sina rättigheter och att de förstår hur systemet här i Kenya fungerar, säger han.

Michael i Kenya ser till att makthavarna lyssnar på folket

- Man måste nog känna ett kall för att jobba med det här, säger Michael Migori och ler. Hans röst är stark och när han pratar rör sig hela överkroppen. Intresset för mänskliga rättigheter och socialt arbete väcktes redan när Michael gick i skolan.

2014-06-18

Ägnar sitt liv åt mänskliga rättigheter

Michael Migori i västra Kenya är en eldsjäl som brinner för förändring. 

- Jag mår dåligt när människors rättigheter kränks.  Det är därför jag har valt att ägna mitt liv åt det här, säger han.

"Vi älskar honom"

Michael Migori jobbar för Diakonias samarbetsorganisation Clarion i västra Kenya. Han rör sig vant genom huvudgatan i den lilla staden som har samma namn som han själv - Migori. Tre killar på motorcykel ropar efter honom och han går fram och hälsar.

- Migori är vår ledare. Vi älskar honom, ropar Daniel Onyango, en av killarna på motorcykel.

Michael skrattar och tittar nästan lite förläget åt andra hållet.

- Han är en god människa. Han föddes för att representera folket, säger Daniel Onyango.

Michael har jobbat med just de här killarna tidigare. De deltog i några utbildningar som handlade om att minska våldet mot kvinnor. Michael är välkänd i trakten och han tillkallas när alla möjliga problem uppstår.

- Folk frågar inte efter vilket mandat Clarion har, de vet att jag jobbar med mänskliga rättigheter, så de kallar på mig vad det än är, säger Michael och ler.
Och han är glad för det. För han tycker att det är viktigt att ha bra relationer till folk i byn. Han slår ut med armarna.

- Tyvärr fick jag bara gå i skolan till åttonde klass, mer hade familjen inte råd med. Men jag har gått några utbildningar sedan dess. Och nu vill jag vill dela med mig av mina kunskaper till andra människor. 

Kunskap om mänskliga rättigheter går hand i hand med att veta hur samhället fungerar

Som Clarions lokala kontakt i Migori sprider han kunskap om mänskliga rättigheter, undervisar om lagar som berör människor, om hur skattesystemet fungerar och om hur man som medborgare kan kräva sin rätt. Han hjälper till att organisera och stödja samhällen så att de själva kan identifiera sina behov och framföra dem till statliga och kommunala institutioner. 

- Clarion ger människorna i samhället en ledande roll. Andra organisationer kommer med svar och lösningar. De bygger latriner och skolor. Och sedan inser de att det inte var det som behövdes. Det var inte det folket ville ha. Clarion lyckas med det man företar sig. Människor mår bra av att själva få mandat att driva de egna frågorna, och samtidigt få stöd för att kunna göra det. Det är det jag gillar bäst med Clarion, säger han.

Han säger att byarna i den här delen av Kenya har haft kontakt med många organisationer. Ofta har de blivit besvikna. Men med Clarion ser de att det funkar och att det är bra för dem.

- Jag ser att avståndet mellan makthavare och folk minskar. De träffas och diskuterar. Det är viktigt. Makthavarna har börjat lyssna på folket.

Är med och förerkligar drömmar

Han blir glad när han ser de konkreta resultaten av arbetet; skolor, sjukstugor, broar, vattenpumpar, toaletter, soptippar och allt annat. Men det är faktiskt inte det som är det allra viktigaste.

- Det viktigaste är att folk blir medvetna om sina rättigheter och att de förstår hur systemet här i Kenya fungerar. Sedan kan de gå vidare och nå långt, säger han.

Michael menar att Diakonias stöd är avgörande för Clarions arbete.

- Jag tror inte att vi hade kunnat göra vårt jobb utan ert stöd, säger Michael.

Trots den tuffa verkligheten vill Michael fortsätta att kämpa för de fattiga och förtryckta i hans del av Kenya.

- Jag vill jobba för folket, säger han. När jag känner att jag kan vara med och förverkliga folks drömmar, då mår jag bra.