Diakonia - Människor som förändrar världen

Mithika kämpar för klimatet

Mithika Mwenda vet vad klimatförändringar innebär. Han ser det varje dag. Mithika kommer från Kenya och var med och startade Afrikas största klimatnätverk PACJA.

2013-09-26

Skapat Afrikas största nätverk

Mithika Mwenda är en riktig eldsjäl. Han engagerar sig politiskt för att motverka klimatförändringarna. Han har varit med och skapat Pan Africa Climate Justice Alliance (PACJA), som är Afrikas största nätverk av människor och organisationer som arbetar för klimatet. Arbetet, som startade 2008 med knappa resurser, har vuxit i en rasande fart. Idag består PACJA av över 300 organisationer från 45 afrikanska länder och spelar en viktig roll i klimatdebatten.

- Det behövs inte längre en vetenskapsman för att bevisa att klimatförändringarna är verkliga. Jag ser dem varje dag i form av översvämningar, torka och skiftande väder, säger Mithika Mwenda.

Engagerat sig sedan 20-årsåldern

Mithika Mwenda bor och arbetar i Kenyas huvudstad Nairobi och har sedan 20-årsåldern engagerat sig som aktivist i olika rättighetsfrågor. De senaste åren har han lagt all sin kraft på det han kallar världens största utmaning: klimatförändringarna. Han vet vad han pratar om. På fler och fler ställen runt om i Afrika möts han av samma sak – torra marker, uttorkade vattenkällor och oförutsägbara regn som för med sig stor förödelse. Det går inte längre att förutse årstider eller skördesäsonger och det är de allra fattigaste som får betala det högsta priset.

Klimatföräningarna för också med sig stora förändingar i levnadsmönster. Männen flyttar ofta till storstäderna för att hitta ny försörjning medan kvinnorna stannar kvar och sköter hemmet. En stor del av kvinnans dag går åt till att försöka få tag i vatten. Många som är beroende av boskap för sin inkomst tvingas se sina djur tyna bort och mjölken sina på grund av torka. Vardagen vänds upp och ner. Tillvaron blir en kamp för överlevnad.

- Klimatförändringarna hotar vår gemensamma existens, och vi sitter alla i samma båt. Det är som med Titanic: De fattiga och mest utsatta på nedre däck drabbas först, men i slutänden sjunker hela båten och då drabbas alla, säger Mithika Mwenda.

Mithika tycker det är viktigt att vi i Sverige bedriver påverkansarbete för klimatet. "Hedra era löften, fullfölj era åtaganden! Vi måste överleva i Afrika", säger Mithika. Foto: Markus Marcetic

 

Brinner för värld fri från global uppvärmning

När vi träffar Mithika är han på väg till klimatförhandlingar i Etiopien. Mithika är en upptagen man, men brinner så starkt för en värld fri från global uppvärmning, att han bara ser fördelar med ett hektiskt schema – det betyder att människor är engagerade och vill lyssna. Hans hem är beläget i vad han själv kallar medelklassens Nairobi, cirka en timme utanför stadskärnan. Här är infrastrukturen i det närmaste obefintlig och rödsandade, gropiga vägar vittnar om dess behov av upprustning. Elektriciteten kommer och går bäst den vill.

Inte bara en miljöfråga

Under vårt samtal betonar Mithika att klimatfrågan inte bara handlar om miljön, utan även är en fattigdomsfråga, en ekonomisk fråga, en etisk fråga och en politisk fråga. Men framförallt är det en fråga om mänskliga rättigheter. Han vill att PACJA ska vara en aktiv del i lösningen på problemen med klimatförändringarna och att den lösningen ska innefatta alla människor på alla nivåer. Det finns ingen rimlighet i att de som drabbas hårdast - fattiga, kvinnor och barn - inte får sina röster hörda. PACJA vill ge dessa människor en röst, ge fattiga länder en röst och skapa klimaträttvisa i världen. Mithika tror starkt på ett globalt samarbete. Vi frågar om hans vision för framtiden.

- Min vision är en värld fri från global uppvärmning och en generation som är medveten om det arv de lämnar till framtida generationer. Och det finns hopp, det måste finnas hopp. För vi är alla en del av lösningen på problemet, säger han och ler.

Och han fortsätter:

- Jag tror att människor och regeringar snart kommer att vakna upp och förstå att vi måste komma överens över gränser.