Diakonia - Människor som förändrar världen
När Glanis från Zimbabwe växte upp var det ingen som förväntade sig att det skulle bli något av henne, för att hon var en flicka. Men Glanis beslutsamhet och vilja att förändra har gjort att folk ändrat sig. Foto: Carita Andersson

Glanis beslutsamhet gör skillnad för unga kvinnor

Glanis Changachirere i Zimbabwe är en eldsjäl som brinner för förändring, som modigt jobbar tillsammans med andra för att människor som lever i fattigdom ska få makt över sina liv.

2013-09-26

Ingen förväntan på flickor

Glanis Changachirere från Zimbabwe kommer från en fattig lantarbetarfamilj. Under sin studietid fick hon bära ved och vatten flera kilometer. Laga mat åt småsyskonen. Ingen förväntade sig att hon eller någon annan flicka skulle studera på någon högre nivå, eller att de som vuxna skulle komma tillbaka och tala om att flickor är lika mycket värda som pojkar, kvinnor lika mycket värda som män.

Fick bekosta sin skolgång själv

När Glanis blev äldre började hon bli politiskt utmanande, vilket är farligt i ett land som Zimbabwe. Men hon hade också kulturen emot sig. Män har mer att säga till om. Och det var naturligt att Glanis bröder skulle få studera – trots att Glanis var bättre i skolan än dem. Glanis var ju flicka.

Istället fick hon kämpa sig igenom universitetsåren genom att jobba ihop pengarna själv på ledig tid. Samtidigt arresterades hon flera gånger för sitt jobb för ungdomars rättigheter.

- Efter universitetet jobbade jag för en organisation som arbetar för att unga ska få mer inflytande, men de tänkte mer på män än på kvinnor. Därför bestämde jag mig för att starta en egen organisation.

Fokuserar på unga kvinnors deltagande

Och startade en egen organisation gjorde hon. Idag är Glanis 29 år gammal, och stolt över organisationen Institute for Young Women Development in Bindura, IYWD, som hon startade för några år sedan. IYWD arbetar med att unga kvinnor ska få delta i samhället och stärka varandra genom olika aktiviteter.

Genom IYWD lär sig unga flickor att göra egna mensskydd – och samtidigt prata om sina rättigheter medsina föräldrar. De lite äldre kvinnorna träffas för att sy skoluniformer till sina barn, och pratar också om andra saker för att stärka varandra. Det är två exempel på hur man kan nå ut till unga kvinnor utan att direkt tala högt om vad det handlar om.

- Jag vill hjälpa kvinnor att utveckla sin egen kapacitet så att de kan leva självständiga liv, säger Glanis om IYWD.

Inkomst viktigt för ett självständigt liv

I Zimbabwe kan det vara farligt att säga vad man tycker och man måste söka tillstånd för möten där fler än tre personer träffas.

- Ibland kommer polisen till våra möten och då får vi vara försiktiga med vad vi säger. Då syr vi skoluniformer, säger Glanis.

Att göra praktiska saker kan också ge en inkomst till de unga kvinnorna, vilket också är viktigt för att kunna leva ett självständigt liv.

- Vi vill att unga kvinnor ska delta i utvecklingen av sina samhällen. Vi arbetar i distrikt på den fattiga landsbygden och i gruvdistrikt där många blivit arbetslösa. De traditionella ledarna är till nittionio procent män. Vi har sett till att det finns forum där de kan möta kvinnorna. Där blir unga kvinnor lyssnade på, säger Glanis.

Nu räknar folk med Glanis

När Glanis började sin kamp för kvinnors rättigheter var hennes föräldrar oroliga och rädda för vad som skulle hända med henne. Men idag är de stolta över henne, och Glanis känner att det hon gör är viktigt och gör skillnad.

- Nu är jag någon man räknar med, avslutar hon.