Diakonia - Människor som förändrar världen
I Misakfolkets samhälle tror männen att det är de som bestämmer. Men de har fått konkurrens. Kvinnorna är trötta på att sköta tvätt och matlagning. De kräver deltagande i samhället. Cecilia Tombé Morales är en av kvinnorna som leder vägen. . Foto: Åsa Maria Hermansson

Cecilia i Colombia brinner för kvinnors ledarskap

Cecilia Tombé Morales i Colombia är en eldsjäl som brinner för förändring. Som modigt jobbar tillsammans med andra för att människor som lever i fattigdom ska få makt över sina liv.

2013-12-09

Finns inte bara till för att tvätta och laga mat

Cecilia och hennes medsystrar är trötta på männens förtryck, både i familjen och samhället. De är trötta på att tro att de som Misakkvinnor bara är till för att tvätta, laga mat och passa upp på familjen.

- Vi Misak är ursprungsfolket ifrån Silvia i sydvästra Colombia. Vi är 26 000 invånare. 13 500 är kvinnor. Ändå är det männen som har bestämt i vårt samhälle i hundratals år. Men det håller på att ändras nu.

Delar lärdomar med andra kvinnor

Cecilia deltar i de möten som organisationen Comunitar anordnar. Kvinnorna delar sina erfarenheter på mötena och lär av varandra. Sedan tar de med sig lärdomarna hem och sprider till fler kvinnor. Cecilia säger att arbetet med Comunitar har varit viktigt på två sätt.

- På personlig nivå har arbetet betytt ett uppvaknande och att bli stärkt som kvinna. Den här erfarenheten har vi också tagit med oss på samhällsnivå. Vi delar den med de andra kvinnorna och får männen att lägga märke till att vi också existerar.

Har jobbat sig uppåt och tar nu mer plats

Idag är Cecilia en av de sju politiska ledarna för sitt samhälle. Hon började som sekreterare. Allt eftersom har hon tagit för sig mer.

- Nu deltar vi. Tidigare hade vi bara administrativa positioner i samhället. Det är en stolthet, en styrka att nu vara flera kvinnor som är ledare. Det är något nytt men mycket värdefullt. Det gör att kvinnorna ser att vi kan, att vi kvinnor är kapabla att ta oss an stora uppgifter.

Cecilia vägrade att sluta engagera sig

Först tyckte männen att det var konstigt. Cecilias man var upprörd och försökte få henne att sluta. Han skämdes inför de andra männen. Men nu är han stolt över henne och säger att Colombia faktiskt borde få en kvinnlig president snart. Cecilia skrattar och säger att han helt enkelt var tvungen att acceptera det. För hon böjer sig inte längre.

Som en trasa på golvet

Men det finns mycket kvar att göra. Av de 13 500 kvinnorna har de än så länge nått ut till en liten del. Många kvinnor håller sig fortfarande i hemmet. Den psykiska ohälsan bland kvinnorna är stor.

- Kvinnorna här lider av olika sorters våld. Sexuellt, fysiskt och psykiskt. Kvinnorna har inte haft möjlighet att be om hjälp. Och när det ska skipas rättvisa i en konflikt så är det mannen som får rätt. Vi har inte fått delta i politiken i samhället. Man känner sig som en trasa som kastas på golvet och sen ligger kvar där.

Vill få vågskålarna att bli lika

Cecilia berättar att det fortfarande finns många kvinnor som låter sig kuvas. Det finns många ögon kvar att öppna för möjligheten att ändra på detta.

- Så vårt mål är att hjälpa de kvinnorna och att stärka oss som kvinnor. Det är inte så att vi alltid ska styra. Men vi ska skapa jämvikt. Vi har upptäckt att vi måste skapa jämvikt. Få vågskålarna att bli lika. Vågen är ojämn. Männen står över och kvinnorna under. Men vi ska skapa jämvikt.