Diakonia - Människor som förändrar världen
Hadi Mahammar leder ett kvinnokollektiv i byn Toya i Mali. Genom hennes starka ledarskap driver kvinnorna ett gemensamt jordbruk, som gör att de kan försörja sina familjer med mat. Foto: Karl Melander

Tillsammans för förändring

Vi arbetar för att alla människor ska ha sina rättigheter tillgodosedda.

De människor som lever i fattigdom och utsatthet vet mycket väl vad som måste förändras för att deras liv ska bli bättre. Därför arbetar vi tillsammans med lokala organisationer som finns på plats. Vi finns i drygt 30 länder och har flera hundra lokala samarbetsorganisationer. 

Tillsammans utgör vi ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor; eldsjälar som arbetar för en varaktig förändring av situationen för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld. Tillsammans är vi människor som förändrar världen.

Eldsjälar