Diakonia - Människor som förändrar världen
: Reshaw, 45, och hennes man Kalee, 48, drabbades när deras land skulle bli nationalpark. Tack vare Diakonias samarbetsorganisation SDSU har relationen mellan bönderna och myndigheterna blivit bättre. Reshaw, 45, och hennes man Kalee, 48, drabbades när deras land skulle bli nationalpark. Tack vare Diakonias samarbetsorganisation SDSU har relationen mellan bönderna och myndigheterna blivit bättre.

Nu har Kalee och Reshaw fått tillbaka sin mark

När byn förvandlades till nationalpark 2009 tilläts byborna inte längre bruka sin jord i Karen-byn i Thailand. Men tack vare Diakonias samarbetsorganisation SDSU har de nu fått tillbaka sin mark. 

- Nu behöver jag inte vara rädd för att gå till min åker och skörda, jag har papper på att marken tillhör min familj, säger en 60-årig kvinna.

Hon och de andra i byn tillhör Karen-folket. Byn som hon bor i grundades 1930 och består av knappt 200 hushåll. På området som 2009 blev nationalpark ligger totalt tio Karen-byar. Deras åkrar förvandlades till skogsreservat och fick inte längre brukas. Det var förödande för befolkningen som i decennier levt på sitt jordbruk. Istället tvingades de bli lönearbetare.

Nu kan de bruka jorden igen

SDSU tog in experter som lärde byborna att mäta och staka ut sin mark. Nästan 5000 människor i tio byar har nu fått tillbaka sin mark och kan försörja sig.

- Vi tackar Gud för att SDSU hjälpte oss att ta striden mot myndigheterna. Idag har vår by vunnit erkännande i media och bland politiker. Vi har blivit en förebild, säger 31-åriga Sin som är lärare i byn.

Rättigheter ska respekteras

SDSU hänvisade till ett beslut i parlamentet från 2010 som säger att Karen-folkets livsstil ska respekteras och att myndigheter ska stödja Karen-folkets kultur, etnicitet, identitet, hantering av naturresurser och utbildning. Enligt beslutet ska Karen-folket åtnjuta skydd och deras rättigheter ska respekteras.

Med hjälp av parlamentsbeslutet har Diakonias samarbetsorganisationer jobbat med lokala myndigheter och med kyrkan för att öka kunskapen om skogs- och markvård i byn. Man har till exempel ritat en lokal karta och skrivit byns historia.

En gemensam kommitté har skapats med representanter från nationalparken, myndigheter, byledare och akademiker. Kommittén ska avgöra om lantmäteriet är korrekt och anvisa mark för bland annat ekologisk odling samt stödja växelbruk.