Diakonia - Människor som förändrar världen
Minoti Rani ser ljust på sin framtid och hoppas att hennes företagande ska kunna ge hennes son större möjligheter till ett bättre liv.

Minoti Rani – en framgångsrik affärskvinna

Med stöd från Diakonias samarbetsorganisation Udayankur Seba Sangstha (USS), har Minoti Rani från byn Doobachuri i Bangladesh lyckats starta en egen affärsverksamhet och därmed förbättrat levnadsstandarden för sig själv och sin familj.

2014-12-11

Beroende av maken

När Minoti Rani var 15 år gifte hon sig med daglönaren Shyam Charan. Minoti tjänade inga pengar. De var båda helt beroende av hans lön, och pengarna räckte inte till. I stort sett dagligen grälade de om pengar. De levde fattigt och hade inga möjligheter att spara pengar.

Självhjälpsgrupp gav nya möjligheter

När Minoti gick med i en mötesgrupp för låginkomsttagare genom Diakonias samarbetsorganisation Udayankur Seba Sangstha (USS) förändrades hennes liv.

USS jobbar i 18 byar. De skapar grupper som håller diskussionsmöten varje vecka. Gruppdeltagarna hjälps åt att identifiera, analysera och hitta lösningar på sina vardagliga problem. Gruppen består mestadels av landlösa, daglönare, rickshawförare, gatuförsäljare och studenter. Två tredjedelar av deltagarna är kvinnor mellan 15 och 45, som strävar efter att förbättra sina sociala och ekonomiska förutsättningar.

Startade en mataffär

Minoti diskuterade sitt problem med de andra deltagarna. De kom fram till att de skulle bjuda in Minotis man till att gå med i en mansgrupp. Tillsammans beslutade de att starta en liten mataffär. Minoti hade sparat lite pengar när hon jobbat som hemhjälp. De pengarna investerade hon i affären. Snart ökade inkomsterna och Minoti kunde köpa en ko. Förutom att driva affären började hon nu även att sälja mjölk på den lokala marknaden. I början fick hon många kommentarer om att det var olämpligt att en kvinna sålde mjölk på marknaden, men Minoti fick stöd och uppmuntran från sin grupp och struntade i kritiken.

Drömmer om att ge sonen chans att gå i skolan

Efter hand kunde Minoti expandera sin verksamhet till att köpa mjölken från en grossist och sälja i affären. Hon och hennes man Shyam hjälps åt med affären och Minoti berättar stolt ”Förut åt vi två mål mat om dagen, nu har vi råd med tre. Vi skulle också vilja reparera huset. Min dröm är att mitt enda barn Shawpon ska få gå i skolan och få en utbildning så att han får fler valmöjligheter i livet”.