Diakonia - Människor som förändrar världen
"Makt". Så sammanfattar Imrana Parvin, vice ordförande i granskningsgruppen, fördelarna med gruppens möten.

Vägen till makt och inflytande går via ökat engagemang

Makt. Större engagemang, makt och inflytande över beslut som påverkar dem själva och samhället de bor i. Det är resultatet av ett projekt som genomförts i nordvästra Bangladesh. Möt några av människorna som har bidragit till förändringen!

Omkring 30 personer har samlats i mötesrummet och nästan alla sitter ned på de ovala stolarna. Alla utom en spenslig ung man i tjugoårsåldern som står upp och läser högt ur en anteckningsbok där alla beslut och gruppdiskussioner skrivs upp. De andra lyssnar uppmärksamt och korrigerar ibland det som läses upp. Den unge mannen rättar omedelbart i texten.

Gruppen har bildats för att granska och bidra till arbetet i sin Union Parishad, den minsta administrativa och lokalt styrande enheten på landsbygden i Bangladesh. Som en del i ett projekt för aktivt deltagande och insyn i lokalt styre följer gruppen noga de beslut som tas i deras Union Parishad.

– Vi träffas var tredje månad för att diskutera de behov som finns i vårt område. Tillsammans prioriterar vi vad som behöver göras, säger Lalmohon Sarkar, affärsman och ordförande i gruppen.

"Nu känner vi till våra rättigheter"

Imrana Parvin, vice ordförande i gruppen, sammanfattar med ett ord fördelarna med gruppens möten – makt.

Hon förklarar:

– Vi har makt nu. Efter att ha deltagit i projektets olika aktiviteter förstår vi bättre hur vi kan ställa krav och få den service vi har rätt till från vår Union Parishad. Tack vare den kunskapen kan vi hjälpa varandra och vårt samhälle. Människor respekterar oss nu. Innan folk fick utbildning i frågor som jämställdhet, ledarskap, beslutsfattande, gott styrelseskick och mänskliga rättigheter kom de sällan till Union Parishads möten. Särskilt kvinnorna uteblev. Och vi visste ingenting om vad Union Parishad kan hjälpa till med. Vi kände inte till våra rättigheter då. Det gör vi nu.  

”Vi kommer inte att sluta kämpa”

Faratun Begum, hemmafru och medlem i gruppen, säger:

– Sedan 2014 har vi anordnat möten på Internationella kvinnodagen den 8:e mars. Det är vårt eget beslut och vi står själva för kostnaderna för banderoller, festprydnader och mat.

Nu kandiderar både Faratun Begum och Imrana Parvin till platsen som reserverats för kvinnliga Union Parishad-medlemmar.

– Vi har påbörjat arbetet nu och vi kommer inte att sluta kämpa, säger lantbrukaren Ansarul Islam, som också är medlem i gruppen.