Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias samarbetsorganisation Manab Kallyan Parishar (MKP) startade initiativet i Thakurgaon 2012 och det har nu spridits till andra platser i Bangladesh.

Bangladesh: Jag bara älskar farten!

Flickor i Bangladesh är oftast beroende av att deras bröder, pappor eller andra manliga släktingar kan följa dem åt när de behöver ta sig någonstans. Genom att ge dem cyklar, har Diakonias samarbetsorganisation Manab Kallyan Parishar (MKP) visat flickor som bor i distriktet Thakurgaon i norra Bangladesh att cyklandet ger en befriande känsla av rörlighet såväl som faktisk frihet.

2014-03-18

Stärker självförtroendet och sparar tid och pengar

”Jag bara älskar farten! Jag cyklar till college tillsammans med andra flickor. Cyklandet har stärkt mitt självförtropende. Det sparar också tid och pengar. Min storebror har lärt både mig och min lillasyster Asma att cykla, hon går i sjätte klass och vill gärna ha en egen cykel.” säger elfteklassaren Hosne-ara.

Startade som ett lokalt initiativ 2012

På Internationella Kvinnodagen, den 8 mars 2012, tog Diakonias samarbetsorganisation MKP initiativ till en cykelprocession i Thakurgaon, ett distrikt i norra Bangladesh. Den dagen cyklade 150 flickor tillsammans med MKP på Thakurgaons gator. En sträcka på totalt 40 kilometer! Året efter deltog nästan 500 flickor i cykelprocessionen. Flickorna berättade att det gav dem en känsla av frihet och självförtroende.

Symbolisk handling med politiskt budskap

Idag är det ingen ovanlig syn att se flickor på cyklar i Thakurgaon, och det i sig är ett tecken på framsteg. Flickor som cyklar är inte bara en symbol för livskraft, utan sänder också ut ett starkt politiskt budskap: ”Vi flickor är också kapabla att delta i arbetet för framsteg och utveckling av egen kraft” slår MKP fast.

Mitu, Rita, Lima, Jesmin, Jhumu, Nuri, Shila, Sadia, Rikta, Sumaia, Mokta, Shinim, Dulai och många andra flickor har liksom Hosne-ara upptäckt att cyklandet inte bara befriar dem rent fysiskt från trakasserier på gatorna utan att farten också gör det enklare att anlända vid slutdestinationen i tid.