Diakonia - Människor som förändrar världen

Thailand: UHDP bevarar naturen i Mae Kok

I Thailand försöker lokalsamhällen rädda sin mark från att bli nationalparker via hållbart jordbruk. Diakonias samarbetsorganisation UHDP ökar stödjer dem genom att öka kunskapen om naturresurser.

2012-10-28

Konflikter om rätten till mark drabbar etniska minoriteter

Den thailändska regeringens policy för skydd av naturresurser – i synnerhet mark och skog – har skapat enorma problem för de etniska minoritetsgrupper som har bott i skogsområdena i decennier. Det finns många exempel på fall där regeringen har fördrivit människor från sin mark, med argumentet att marken ska omvandlas till en nationalpark.

Detta har lett till konflikter med lokalbefolkningen. Regeringen har också dragit människor inför rätta på grund. Många hamnar i fängelse när de misslyckas med att hävda sina rättigheter mot myndigheterna.

Civila samhället föreslår konkret lösning

Konflikterna kring markrättigheter stammar från det faktum att regeringen aldrig utfärdat några officiella äganderättshandlingar till invånare i skogsområden.

De icke-statliga organisationerna (NGO:s) i Thailand har funnit en lösning på problemet och föreslår att regeringen ska utfärda äganderättshandlingar för marken till varje lokalsamhälle och låta invånarna gemensamt ta på sig ägandet och förvalta naturresurserna i sina områden.

UHDP:s arbete mötte motstånd

I slutet av 2004 bjöds UHDP in av en icke-statlig organisation i distriktet Mae Kok för att hjälpa till med skogsbruk och metoder för integrerad odling i stamfolksbyar. Men när UHDP började arbeta i området upptäckte de att många bönder inte var särskilt positiva till deras program. UHDP undersökte saken närmare och fick reda på att en ny nationalpark snart skulle bildas i området.

Mutor skapar misstro

"Regeringen vill bilda en ny nationalpark och den kommer att påverka minst 35 byar med etnisk minoritetsbefolkning i området. Om det blir av kommer de inte låta oss använda något från skogen eller fiska i Mae Kok-floden", säger en ledare från Mae Kok-områdets miljöskyddsnätverk på nätverkets möte.

Under de senaste fem åren har UHDP och andra icke-statliga organisationer i området försökt utbilda lokalbefolkningen och öka dess medvetenhet om vikten av att bevara och skydda sina naturresurser och rättigheter.

Miljöskyddsnätverk i Mae Kok-området

Trots att UHDP försöker hjälpa lokalbefolkningen uppstår komplicerade problem. Det kan till exempel handla om markkonflikter, miljöskydd, bristande lokal demokrati och deltagande i beslutsprocesser eller till och med relationen till den thailändska regeringens politik och internationella insatser.

Därför var bildandet av Mae Kok-områdets miljöskyddsnätverk nödvändigt. UHDP tror nämligen att lokalbefolkningen kommer att kunna behålla sina resurser och sin värdighet genom samarbete. Sedan nätverket bildades har UHDP gett stöd till en mängd olika aktiviteter för att främja lokalbefolkningens kapacitetsuppbyggnad och ledarskapet inom nätverket.

Upland Holistic Development Project (UHDP) bildades i Thailand 1996 och arbetar med etniska minoriteter i norra Thailand. UHDP har lyckats utveckla lämpliga jordbruksmetoder för området, men jobbar också för mänskliga rättigheter. Det gäller i synnerhet frågor kring medborgarskap och människors juridiska status samt markrättigheter.

Kunskapen om naturresurser har ökat

- Utan hjälp från organisationerna i området och lokalbefolkningens engagemang kan vi inte förstå situationen, vår rätt till mark och miljö eller hur övergången till ett gemensamt skogsbruk och gemensamma äganderättshandlingar för marken ska genomföras. Nu känner vi att det finns hopp för vår miljö och våra barn, säger AiSangMu JaPue från Mae Kok-nätverket.

På rätt väg, men en lång resa återstår

Lokalbefolkningens kunskap och engagemang har alltså ökat. Men Diakonia, våra samarbetsorganisation UHDP och andra nätverksorganisationer behövs fortfarande i området för att erbjuda stöd och följa utvecklingen på politisk nivå.