Diakonia - Människor som förändrar världen
Hok Keng är politiskt aktiv och kämpar för kvinnors rättigheter i Kambodja. Även om hon stött på motstånd vägrar hon att sluta kämpa för rättvisa. Foto: Susanne Hasman.

Kvinnornas makt ökar

Hok Keng i Kambodja är politiskt aktiv och medlem i en kvinnogrupp organiserad av GAD/C, som får stöd av Diakonia. Genom sitt engagemang ger hon kvinnor en plats och röst där beslut fattas.

2011-01-10

Att som kvinna visa upp sig och sina förmågor har sällan uppskattats. Man ska prata tyst, gå sedligt och lyda. Hok Keng, 37, är kommunpolitiker, och har upplevt allt det där. Kvinnor som baktalar henne och män som menar att familj, utbildning och hälsa är frågor som saknar politisk relevans.

- Många män säger att frågor som rör hem och familj inte är lika viktiga som vägar och militär, säger Hok Keng.

Hok Keng är stolt över sitt politiska arbete

Hok Keng är medlem i det styrande Cambodians Peoples Party, CPP. Hon har varit partiaktivist länge och hon blev vald till kommunalrådsposten i lokalvalen 2007. CPP nominerade henne för att hon varit aktiv i partiet under lång tid och varit ambitiös.

Politiken kombineras med aktivismen

Men Hok Keng är inte bara lokalpolitiker. Hon är också aktivist. Genom Diakonias samarbetsorganisation GAD/C är hon aktiv i en så kallad Womens Core Group i sin kommun. Det är en grupp kvinnor som samarbetar för att förhindra våld i hemmet och våld mot kvinnor och barn. De informerar om kvinnors rättigheter i sina byar och hjälper enskilda kvinnor att få beskydd mot våldsamma makar.

Staten vill inte att politik blandas med aktivism

Många av kvinnorna i gruppen är precis som Hok Keng politiskt aktiva och kan på så sätt påverka både politiskt och socialt. Men på ytan är det inte helt okontroversiellt att ha två olika roller. I lagen existerar en strikt gräns mellan politiskt arbete och arbete för icke-statliga organisationer (NGOs).

Mansgrupper för att minska våld i hemmen

Diakonias samarbetsorganisation GAD har också mansgrupper som arbetar tillsammans med kvinnorna, bland annat för att minska våld i hemmen.

För Hok Keng är arbetet inom GAD en del av det politiska påverkansarbetet. Hon kan lyfta upp dessa fall på agendan i kommunstyrelsen, och genom sin egen direkta erfarenhet förändra attityden bland sina manliga kollegor. Effekten av att ingripa i dessa fall är påtaglig för hela byn; mindre våld i hemmen minskar våldet och de sociala problemen överlag i kommunen.

Politisk representation är en väg ur förtryck

Ökad kvinnlig politisk representation är en väg ut ur traditionella politiska mönster. Kvinnor driver andra politiska idéer och knyter an till tidigare osynliga grupper som kvinnor och unga.

Kvinnor kan också bryta mönster av korruption. Hok Keng berättar om hur hon fick de lokala myndigheterna att betala tillbaka fem tusen riel (ungefär tio kronor) till flera par som hade betalt för mycket för prövningstillstånd att gifta sig. På frågan om kvinnor är ärligare än män ler hon brett och svarar mycket kort:

- Yes.

Har stöd och tid för sitt engagemang

För Hok Keng och hennes kvinnliga kollegor återstår många svårigheter att övervinna, men Hok Keng har också haft tur. Hon har sin mans fulla stöd i allt hon gör, och hennes enda barn, en dotter, är redan 17 år, så hon har tid över för sina engagemang. När hon inte arbetar med politiken eller i kvinnogruppen följer hon med sin man när han kör taxi mellan Prey Veng och Phnom Penh. Deras risfält på 1,5 hektar är utarrenderat och de får en liten inkomst därifrån också.

- Jag har alltid tyckt, ända sedan jag var liten att det är fel att slå kvinnor och att det är fel att kvinnor inte får vara med och bestämma.