Diakonia - Människor som förändrar världen

Mammans och pappans namn väger lika tungt

Sextonåriga Sagorika fick inte skriva sin sluttentamen i skolan. Anledning: hon vägrade fylla i sin pappas namn. Men efter två års kamp och rättsliga åtgärder är numera lagen på Sagorikas sida.

2011-03-01

- Min mamma berättade för mig vad min pappa heter, men han erkände aldrig min mamma som sin fru, eller mig som sin dotter. Han var en våldtäktsman och jag ville inte fylla i hans namn. Jag ville fortsätta med mina studier, utan att kopplas samman med min fars identitet, berättar Sagorika.

Patriarkala traditioner utestänger kvinnor

Bangladesh är ett land med djupt rotade patriarkala traditioner och stora problem med bristande jämlikhet.

Kvinnor är starkt marginaliserade i samhället och har traditionellt sett utestängts från maktpositioner, både när det gäller familjen och i samhället. Oavsett samhällsklass, kast och trosbekännelse, så utsätts de för ekonomisk, social och politisk diskriminering.

En mammas namn räknades inte

När studenter tidigare skulle skriva sina prov, var de tvungna att fylla i sina fäders namn – oavsett om de ville eller inte, oavsett om de ”hade” någon pappa eller ej, deras mödrars namn dög inte.

Blev utsatt för hot

Men i mars 2007, när historien om Sagorikas sluttentamen uppmärksammades i massmedia, tog Diakonias samarbetsorganisation Manab Kallyan Parishar (MKP) kontakt med Sagorika och hennes familj. MKP blev snabbt medvetna om att inflytelserika personer i det lokala samhället hotade Sagorika och hennes familj, de ville helt enkelt inte att familjen skulle driva fallet till domstol. MKP kontaktade då polisen och såg till att Sagorikas familj fick beskydd.

Begärde ändring i lagen

Så småningom tog en annan av Diakonias samarbetsorganisationer, BLAST (Bangladesh Legal Aid and Services Trust) upp fallet. Tillsammans med två andra människorättsorganisationer gick organisationerna till domstol och begärde en lagändring: Skolväsendets agerande - att vägra Sagorika skriva sin sluttentamen när hon inte ville uppge sin fars namn - borde vara olagligt.

Två års kamp gav Sagorika och många andra rätt

Det tog två år, men till slut - i mars 2009 - beslöt Bangladesh högsta domstol att vid sluttentamen kan studenter identifiera sig antingen utifrån sin mors eller sin fars namn. Domstolen bestämde också att den som låter bli att fylla i båda namnen inte kommer att underkännas eftersom det strider mot grundläggande rättigheter rörande jämlikhet och utbildning.

Som ett resultat av domstolens utslag erkänner nu utbildningsministeriet även mödrar som barns f��rmyndare.