Diakonia - Människor som förändrar världen
The municipality Nema Badenya Kafo lies in the Mopti region in central Mali. The name means ‘solidarity, equality’, but the municipality is marked by recurring conflicts between villages. The area has fertile land on the shores of the Niger river, and most of the population farm, raise cattle or fish. Här i Mougna har marknaden som tidigare var fylld av folk och handel den senaste tiden varit tom. Men nu verkar en lösning på konflikten vara nära.

Dialog ska lösa svår markkonflikt

När konflikten mellan bönder och boskapsskötare i byarna Kossouma och Mougna övergick i våld påverkade det alla i området. Försäljningen på marknaden i Mougna minskade kraftigt och fattigdomen bland de boende ökade.

– Alla blev lidande när konflikten eskalerade eftersom Kossoumaborna inte kom till marknaden. De kom inte dit för att sälja ris och fisk men inte heller för att köpa andra bönders varor, vilket var ännu värre. Det ledde till ökad fattigdom i flera byar, säger Osoman Sao, medlem i Mougnas landkommission i centrala Mali.

Marknaden i Mougna lockar vanligtvis besökare från 30 byar, men om de inte kan köpa ris och fisk går de hellre någon annanstans för att sälja sina egna varor. När människor inte kommer till marknaden får det konsekvenser för hela samhället och alla blir fattigare.

Komplicerad tillgång till mark

Att få tillgång till mark är komplicerat i Mali, där staten äger all mark och grupper med konkurrerande intressen tilldelas rätt att använda den. Men landkommissionen, som är en del av den lokala förvaltningen, har till uppgift att hantera och förebygga markkonflikter. Eftersom landkommissionen inte får några statliga medel för sin verksamhet har Diakonia valt att stödja bildandet av kommissioner över hela landet och deras verksamhet. I Mougna får kommissionens medlemmar utbildning och stöd av Diakonias samarbetspartner AADI i det viktiga arbete som de utför.

 – Människor är trötta på konflikten och blir allt fattigare. Landkommissionen kan få människor att mötas och komma fram till en gemensam lösning, säger Sao.

Kommissionen har tagit initiativ till diskussioner mellan åldermännen i Mougna och Kossouma och hoppas att de snart ska kunna träffas och inleda en dialog. Kommissionen har fått till stånd överenskommelser mellan andra byar och tror att det finns möjlighet att lyckas även här, men man är medveten om att det kan ta tid.

Efter att landkommissionen ingrep uppmanade byns ledare alla att avstå från våldshandlingar på marknaden och det har gett resultat. Sao är försiktigt optimistisk och säger att marknaden har börjat fungera igen.

– När landkommissionen lyckas göra sig hörd leder det till förändringar, säger Sao och fortsätter:

– Byarna har helt olika kulturer, som är svåra att förena. Men tidigare levde man fredligt sida vid sida och kunde även gå på danser tillsammans.

Konfliktens historia

Det var i juli 2016 blossade väpnade strider upp mellan Mougna och Kossouma som resulterade i 10 döda och 40 skadade. Konflikten har pågått sedan 1945. Kossouma är en rik by där bönderna odlar ris på mark som ligger nära byn Mougna. 1963 slog en domstol fast att Kossoumaborna hade rätt att bruka marken. Men i Mougna anser man att beslutet är ogiltigt och att korrupta domare har underblåst konflikten. Fred har ännu inte uppnåtts men Sao och övriga medlemmar i landkommissionen kan se att dialog långsamt leder till ömsesidig förståelse och att det finns möjlighet att få till stånd en hållbar, fredlig samexistens mellan byarna, på ett sätt som domstolsbeslut aldrig skulle kunna.