Diakonia - Människor som förändrar världen
Luwiza Makosa är 23 år, student och engagerad i Diakonias samarbetsorganisation Student Christian Movement of Zimbabwe (SCMZ). Foto: Per-Ulf Nilsson

Zimbabwe: Studenter skapar dialog om demokrati

Luwiza Makosa är en ledare hos Diakonias zimbabwiska samarbetsorganisation SCMZ. Hon är övertygad om att det krävs mer än att bara rösta för att ändra det politiska klimatet i Zimbabwe.

2013-08-04

Studentrörelse visade Luwiza in i politiken

Redan som ung tonåring var Luwiza Makosa starkt engagerad i kvinnors och flickors rättigheter. Idag studerar hon statsvetenskap vid the University of Bindura utanför Harare.

Luwiza gick med i SCMZ när hon lärde känna organisationen, som arbetar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och politiskt deltagande utifrån kristna värderingar.

- SCMZ har fört in mig på den politiska arenan. Förut tyckte jag att politik inte var något för mig, inte ens att rösta i val. Men nu inser jag vikten av aktivt deltagande, både på nationell och lokal nivå, säger Luwiza.

Fakta om SCMZ: SCMZ (Student Christian Movement of Zimbabwe) startades i början av 1960-talet för att ge unga i Afrika möjlighet att studera i landet trots att det styrdes av europeiska kolionalister. Idag arbetar SCMZ för att unga ska ta en aktiv del i samhället genom icke-våld, rättvisa och jämställdhet.

Vägrar att vara tyst

Luwiza är en av få kvinnor som är aktiva inom SCMZ. Bristen på engagerade kvinnor beror mycket på den risk som frispråkiga kvinnor i Zimbabwe utsätter sig för; exempelvis våld och våldtäkter. Men det stoppar inte Luwiza. Nyligen representerade hon unga zimbabwiska kvinnor på det 57:e mötet med FN:s Kvinnokommission, där hon talade högt och modigt för jämställdhet.

- Dagens unga kvinnor är rädda för att engagera sig och höja sin röst. De kan lätt råka illa ut - bli våldtagna av andra studenter eller av polisen själv. Så de drar sig undan och sköter sina studier. Jag var en av få som vågade arbeta med demokrati- och rättighetsfrågor. Men nu är vi några fler och vi är inte så tysta längre, säger Luwiza.

Fokus på fred och demokrati

Den politiska situationen i Zimbabwe står vid ett viktigt vägskäl, där oroligheterna i samband med det stundande valet är stora. Luwiza och SCMZ arbetar därför intensivt för en fredlig politisk process genom försoning mellan politiska fiender och ökade krav på demokrati.

Att arbeta politiskt i Zimbabwe: Det politiska klimatet i Zimbabwe har varit svårt i många år. Att arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati i landet har många gånger inneburit att man riskerar sitt eget liv. Landets demokrati är svag, och även om Zimbabwe har haft en demokratiskt vald regering sedan 2009 är valprocessen ofta kantad av anklagelser om valfusk, så även i det senaste valet 2013. 

Unga människor måste bli ledare

SCMZ fokuserar särskilt på unga människor, som Luwiza inte vill ska utnyttjas i korrupta syften, men istället vara en aktiv samhällsgrupp som fred och demokrati I Zimbabwe.

- Jag vill att unga ska delta i de nationella processerna, men inte bara genom att gå och rösta. De ska bli ledare och skapa egna initiativ, inte bara följa partierna och bli deras stödtrupper.