Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom ACFODE:s utbildning fick Polly kunskaper om mänskliga rättigheter och efter kursen har hon framgångsrikt bedrivit påverkansarbete för unga mödrars rättigheter. Foto: ACFODE

Uganda: Polly arbetar för unga mödrars rättigheter

I Uganda driver Diakonias samarbetsorganisation ACFODE ett projekt för att främja jämställdhet. Polly är en av många som har deltagit i ACFODE:s utbildning och nu jobbar hon för unga mödrars rättigheter.

2013-08-27

Inspirerad av ACFODE:s workshop

Polly Boito är en affärskvinna från Oyam-distriktet i Uganda. Hon hörde talas om ACFODE:s (Action for Development) projekt från en lokal organisation som arbetar för unga mödrars rättigheter, och de uppmuntrade henne att delta i workshopen för organisationens räkning

- Med den kompetens och kunskap som workshopen i mänskliga rättigheter gav mig, blev jag nominerad till ordförande för utskottet för skydd av barn i mitt distrikt, säger Polly.

Uppmuntrar de unga att ta plats

Utöver hennes nya kunskaper och förtroendeuppdrag har Polly hållit i flera utbildningstillfällen om hälsa i sitt distrikt. En viktig del i arbetet var att ge unga mödrar modet och viljan att hävda sina rättigheter i samhället.

- Tack vare min status som medlem i utskottet för skydd av barn har jag kunnat ge mödrar råd och uppmuntrat dem till att anmäla personer som behandlat dem illa till polisen, berättar Polly.

Resultat av ACFODE:s workshops: Polly är inte den enda som har haft nytta av ACFODE:s workshops. I Oyam-distriktet har antalet kvinnor som leder lokala utskott ökat, och invånarna i Oyam kräver i större utsträckning att folkvalda tar sitt ansvar. Även våldet mot kvinnor har minskat.

Minskat klyftor i samhället

Insatserna från Polly har framgångsrikt minskat klyftan mellan polisen och byarna i Oyam-distriktet, men det har framförallt uppmuntrat unga mödrar att kräva sina rättigheter och komma tillbaka till skolan. Detta är en viktig framgång, eftersom stigmat mot unga mödrar har fått många av dem att inte återvända till skolan tidigare.

Färre brott och mindre könsrelaterat våld

En annan del av Pollys påverkansarbete har varit återkommande möten med polisen. Genom dessa möten har en positiv dialog om säkerhet och brottsbekämpning i disktriktet kommit igång, där polisen visat ett stort intresse för att lyssna på åsikterna från folket. Tack vare alla möten har relationen mellan folket och polistjänstemän fördjupats, och tack vare det ökade förtroendet har nivån på brottsligheten i samhället minskat. Polly tycker dock att den största framgången är att brotten mot kvinnor har blivit färre.

- Det här arbetet har lett till en sänkt brottslighet, och att könsrelaterat våld mot kvinnor i mitt distirkt har minskat, avslutar Polly stolt.