Diakonia - Människor som förändrar världen
Efter att ha deltagit i ett EU-projekt lett av Diakonia och vår samarbetsorganisation FOWODE har kvinnorna i byn Gulwotoro fått en viktig del i byns beslutsfattande processer. Mariana Aworo är en av dem. Foto: FOWODE

Uganda: Kvinnorna i Gulwotoro har makt att påverka

I den ugandiska byn Gulwotoro har Mariana Aworo och många andra kvinnor fått inspirationen och självförtroendet att bli en aktiv del i Gulwotoros ekonomi och beslutsfattande. Detta är ett av många resultat av ett projekt som Diakonia och vår samarbetsorganisation FOWODE driver.

2013-12-09

En by i förändring

Kvinnorna från Gulwotoro, likt många andra kvinnor i utvecklingsländer, levde till största delen i fattigdom, utan att bli hörda och med begränsade möjligheter till social och ekonomisk utveckling. Men starka kvinnor gör skillnad, menar kommunstyrelseordföranden i regionen Gwang:

- Dessa kvinnor är annorlunda, deras sätt att ta större plats är unikt.

Och om man tittar på förändringarna som har skett i Gulwotoro på sistone är det inte svårt att förstå varför. 

"Vi trodde vi var oviktiga"

Mariana Aworo, som är medlem i Gulwotoros Village Budget Club (en lokal grupp där människor lär sig sina lagliga rättigheter) beskriver att EU-projektet som letts av Diakonia och FOWODE har varit av stor vikt för hennes liv.

- Innan projektet trodde kvinnorna i byn att vi var oviktiga. Vi kunde inte se hur vi skulle vara dem som pratar med regionala ledare och politiker. Men nu gör vi det, och vi är stolta över att representera vårt folk.

Om projektet: Mellan 2011 och 2013 har Diakonia tillsammans med vår samarbetsorganisation FOWODE hållit i ett projekt om regeringsduglighet och socialt ansvarstagande, för att stärka lokala gruppers möjlighet att hålla ledare ansvariga för sina uppdrag. Projektet har främst ägt rum i regionerna Karamoja och Acholi i norra Uganda, och fått stöd från EU:s program DGAP (Democratic Governance and Accountability Programme).

Kvinnorna i Gulwotoros Village Budget Club har genom projektet fått högre självförtroende, tilltro på sin egen förmåga och kunskaper i hur man kan bedriva påverkansarbete. Akecha, en av kvinnorna från gruppen, menar att hon var väldigt blyg innan hon gick med. Men idag är det tvärtom.

- Jag är modig, och jag svarar för mig själv, säger hon stolt. 

Har fått makt i hushållet

När kvinnorna beskriver förändringarna som hänt i byn är de snabba att nämna den mest meningsfulla förändringen: Att det har fått tillbaka makten i sina hushåll. Precis som Akecha har Marianas hushåll påverkats positivt av projektet, då hon nu är den som har hand om ekonomin hemma och dessutom delar beslutsfattandet med sin make.

- Nu delar vi ansvarsområden hemma. Vi kvinnor är nu inte bara självsäkra, men vi är också fria. Hemma tar vi beslut tillsammans, säger Mariana.

De lokala grupperna har gjort skillnad

För att samhällen ska kunna kräva regeringsduglighet och se till att beslutsfattare tar sitt ansvar måste de vara väl förberedda. Genom Village Budget Clubs får vanliga invånare möjligheten att förstå sina lagliga rättigheter, och lär sig hur man på ett effektivt sätt kan få valda ledare att uppmärksamma sig på byarnas åsikter och agera utifrån dem. Gulwotoro är en av många platser där dessa grupper gjort skillnad, och fortsätter att skapa förändring.

Fler resultat från projektet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Läs om fler resultat som projektet har åstadkommit i Uganda 4306 KB PDF