Diakonia - Människor som förändrar världen
Esther Awor och Charles Abura har tränats till att bli budgetrådgivare, och driver tillsammans en aktiv budgetgrupp med 20 medlemmar. Gruppen har hållit i ett flertal möten med ledare och politiker för att förbättra regionens sociala tjänster. Foto: FOWODE

Uganda: Esther och Charles leder en folkrörelse

Norra Uganda är fortfarande präglat av landets konflikt, och många samhällen är fortfarande ovetandes om deras rättigheter till bra sociala tjänster. Men genom lokala budgetgrupper som formats genom ett projekt som Diakonia och vår samarbetsorganisation FOWODE driver leder Esther Awor och Charles Abura vägen till förändring.

2013-12-09

Esther och Charles leder en lokal budgetgrupp

I ett samhälle där ledare gemensamt delar på en enda cykel för att ta sig till platser där de kan kräva rättvist och hållbart styre är hängivenheten att göra skillnad beundransvärd.

Esther Awor och Charles Abura är ledare som visar en sådan hängivenhet. De har utbildats till att bli budgetrådgivare genom Diakonias och vår samarbetsorganisation FOWODE:s projekt om regeringsduglighet och socialt ansvarstagande. Idag driver de en aktiv budgetgrupp som ställer ansvariga ledare mot väggen när det gäller sociala tjänster och rättigheter.

Om projektet: Mellan 2011 och 2013 har Diakonia tillsammans med vår samarbetsorganisation FOWODE hållit i ett projekt om regeringsduglighet och socialt ansvarstagande, för att stärka lokala gruppers möjlighet att hålla ledare ansvariga för sina uppdrag. Projektet har främst ägt rum i regionerna Karamoja och Acholi i norra Uganda, och fått stöd från EU:s program DGAP (Democratic Governance and Accountability Programme).

Budgetgruppen har gjort skillnad

Budgetgruppen som leds av Esther and Charles upptäckte att en privatägt sjukhus som får stöd av regeringen hade alldeles för höga priser för de tjänster som de erbjöd patienter. De flesta invånarna hade inte råd med de höga kostnaderna vilket tvingade dem att undvika sjukhuset, och därmed utstå onödigt lidande för lättbehandlade sjukdomar. Esther och Charles budgetgrupp protesterade högljutt mot de höga kostnaderna. genom flera förhandlingar med sjukhusets styrelse lyckades budgetgruppen att få priserna reducerade med mer än 50 procent för barn, och 30 procent för vuxna. 

Esther och Charles är övertygade om att människor och budgetgrupperna spelar viktiga roller i utvecklingen av sociala tjänster i regionen.

- Sociala tjänster kommer från regeringen, men de är vi samhällsledares ansvar att resten av samhället kräver att dessa tjänster ska vara så bra som möjligt, förklarar dem.

Ökad säkerhet för skolbarn

Esther är särskilt stolt över de förändringar som budgetgruppen har åstadkommit på en lokal grundskola. Budgetgruppen upptäckte att lärare sände elever för att hämta ved och vatten till skolan i ett område där osäkerheten är hög till följd av en stor boskapsuppfödning.  Genom budgetgruppens påverkansarbete kunde skolan och samhället lösa problemet genom att föräldrarna i turordning samlade ved till skolan istället.

Kvinnor har börjat att ta mer plats

Utöver alla andra aktiviteter har Esther och Charles använt sin utbildning för att ge stöd till gruppmedlemmar gällande hushållsekonomi. De lär också hur gruppmedlemmarna ska kräva att den lokala kommunekonomin ska tas fram ur ett jämställdhetsperspektiv. Det här är ett viktigt moment, eftersom många medlemmar inte hade insett att kommunens policys behövde ha ett jämställdhetsperspektiv för att bli så bra som möjligt.

- Människor var rädda, eftersom det alltid har varit så i vårt samhälle att det är männen som ska leda. Kvinnor ska inte ens svara på något som kommer ur männens mun, utan bara lyda. Men nu ser jag även att kvinnorna vågar göra sina röster hörda. Nu kan de göra skillnad, utan att behöva vara rädda, säger Esther.

Fler resultat från projektet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Läs om fler resultat som projektet har åstadkommit i Uganda 4306 KB PDF