Diakonia - Människor som förändrar världen
Kasekulo har gått från att vara en by ökänd för kriminalitet, död och laglöshet till att vara en by där människor aktivt arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska efterlevas.

Uganda: Byn Kasekulo är förändrad

De senaste åren har invånarna i byn Kasekulo i Uganda lyckats förändra sin by till en säker plats. I dag kan de sina rättigheter och har framtidstro tack vare Diakonias program för Victoriasjön.

2012-05-08

Den största landningsplatsen i Kalangaladistriktet

Kasekulo är den största landningsplatsen för fiskarna i Kalangala, Ssesse. Ögruppen Ssese består av 88 öar som tillsammans utgör Kalangaladistriktet i Uganda. Urfolket på ön kallas för Bassese.

Innan Diakonia startade sitt program för Victoriasjön i Kausekulo och övriga byar som omger landningsplatsen, så beskrevs platsen som smutsig, en plats där sjukdomar, död, laglöshet och okunnighet florerade. Kasekulo var ökänt. Bortsett från fiske, handel och annan service, så "visste alla" att folk i Kasekulo ägnade sig åt drickande, slagsmål, sexuella utsvävningar, etcetera.

Utbildningar inom ramen för programmet:

När programmet startade tog socialarbetare byarna med storm. De utbildade invånarna i hiv och aids via gemensamma möten; sång och drama, och individuella initiativ. De nådde ut till såväl gamla som unga, kvinnor och män, pojkar och flickor. Bland annat diskuterade man vikten av att skydda sig vid sexuellt umgänge för att undvika att infekteras. Socialarbetarna uppmanade byinvånarna att testa sig och stöttade dem som var hivpositiva. Ungdomar skapade en grupp av utbildare som nådde ut till andra unga på landningsplatsen och i byarna runtomkring. De sjöng, dansade och dramatiserade händelser för att utbilda människor om konsekvenserna av hiv och aids.

Religiösa ledare också engagerade

Hemsjukvårdare besökte människor i deras hem och pratade om hiv och aids. De erbjöd rådgivning och stöd. De uppmuntrade människor att testa sig och följde upp testerna genom att erbjuda psykosocialt stöd. De vann folks tillit och förtroende.

Människorna i Kasekulo gjorde därefter gemensam sak i kampen mot hiv och aids. Många har testat sig och berättat om sin status i de fall de testats positivt. Hemsjukvårdare fortsätter sitt arbete, de går från hem till hem och påminner personer om att genomföra sin behandling och ta sina mediciner. Vissa hemsjukvårdare använder cyklar – som projektet tillhandahåller – för att skjutsa personer till ART-kliniken.

Utbildning i mänskliga rättigheter

Representanter för byn utbildades i mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. De tränades till att bli så kallade paralegals, barfotajurister/ advokatbiträden. Det här var mycket givande för dem, att trots att de var ”vanliga” bybor, utan utbildning, så fick de insikt i och förstod juridiska frågor och principer.

Barfotajuristerna gav sig ut och drog igång kampanjer för att medvetandegöra människor om deras juridiska och mänskliga rättigheter. Och så småningom skapade dessa bybor i sin tur en egen organisation – Kalangala Människorättsförsvarare (KHRD).

“Håll Kasekulo rent-dagar”

Allt detta arbete har förändrat bilden av Kasekulo. Byn har gått samman för att städa upp på landningsplatsen. En plats som tidigare var snuskig, men nu är ren. Folk har byggt latriner och tvättkabiner. De plockar frivilligt upp verktyg och städar landningsplatsen två gånger i veckan på sina ”Håll Kasekulo rent-dagar” – på onsdagar och lördagar, då kommer alla dit och städar varje litet hörn av platsen. Det här har pågått de senaste tre åren och invånarna är trogna sin övertygelse att de vill leva i en ren miljö.

Ett tryggare och gladare samhälle

Människorna i Kasekulo med omnejd har fått insyn i frågor rörande mänskliga rättigheter samt i juridiska frågor. Stölder och bråk har minskat och invånarna har lärt sig att respektera varandras egendom. De som förstör är nu i minoritet, till skillnad från förr då de var i majoritet. Brott anmäls och följs upp av advokatbiträdena. Våldtäktsfallen har minskat. Polisen ser på advokatbiträdena med respekt och konsulterar dem i frågor rörande juridik och brottslighet. Olika grupper inom samhället samarbetar för att uppnå bästa effekt.

Folk behandlar varandra med respekt och attityden i samhället är positiv. En skola som tidigare användes som bordell har nu rustats upp och är en säker och ren plats för barn, vissa av dem stöds av projektet med skolmaterial och uniformer. Byborna säger att nu vet de hur de gör affärer och att deras omständigheter har förbättrats.

Eller som en bybo uttrycker det:

- Vi brukade arbeta så hårt, men tjänade så lite. Nu tjänar vi mer och kan till och med spara, utveckla våra små företag och göra många andra saker.