Diakonia - Människor som förändrar världen

SEND i Ghana ser till att millenniemålen nås

Den 3 december 2010 tilldelades Diakonias samarbetsorganisation SEND-Ghana priset ONE Africa Award. Organisationen mottog priset som ett erkännande av sitt arbete för att Ghana ska uppfylla milleniemålen.

2011-03-09

Jämställdhet och ett gott samhällstyre

SEND-Ghana arbetar med policyfrågor, politisk påverkan samt gör fördjupningsstudier. Allt arbete fokuserar på hur landet ska bli mer jämställt och få ett bättre samhällsstyre. Visionen för SEND är ett land där alla människors rättigheter och välbefinnande garanteras.

Bygger upp det civila samhället

I sitt arbete hjälper SEND-Ghana andra organisationer i det civila samhället med att bygga upp kunskap och förmåga att organisera sig, påverka landets politik, öka transparensen i politiska processer samt ge människor tillgång till samhällets sociala skyddsnät.

Kampanj för millenniemålen

SEND-Ghana samordnar landets kampanj för millenniemålen och övervakar hur arbetet med att nå målen går. Organisationens årliga rapport används ofta för att i olka sammanhang understyrka vikten av att samhället styrs på rätt sätt. SEND-Ghana är också medlemmar i landets forum för biståndseffektivitet.

Övervakning ger effekt

År 2002 inledde SEND-Ghana ett arbete för att med hjälp av medborgargrupper övervaka regeringens arbete och politik. Man började med att studera hur pengarna för det så kallade HIPC-programmet kom medborgarna tillgodo.

HIPC är en förkortning för Heavily Indebted Poor Countries. Genom programmet, som drivs av Världsbanken och IMF, kan skuldtyngda länder få några av sina skulder avskrivna.

Arbetet med att övervaka HIPC-programmet fortsätter idag, liksom andra program för att följa och övervaka myndigheters arbete.

Genom åren har SEND blivit en tillförlitlig faktakälla, inte bara för ideella organisationer. Även landets myndigheter använder sig ofta av SENDs statistik och studier. SENDs arbete har resulterat i tydligare och öppnare redovisningar av hur offentliga medel används, och dessutom ökat medborgarnas möjlighet att få ta del av till exempel socialhjälp.

200 kandidater till priset

SEND-Ghana tog hem ONE Africa Award i hård konkurrens med 200 andra organisationer, som också arbetar för att FN:s millenniemål ska uppnås. Prissumman, som är på 100 000 amerikanska dollar, kommer väl till pass eftersom man nu arbetar intenstivt med att sprida sina kunskaper och arbetssätt till organisationer i grannländerna.

ONE Africa Award: Genom utmärkelsen vill ONE Africa uppmärksamma och stötta organisationer som bryter ny mark och arbetar framgångsrikt för att millenniemålen ska uppnås.

I ett pressmeddelande lyfter ONE Africa Award fram några karakteristiska egenskaper i SEND-Ghana:s arbete:

Innovativa

Resultatorienterade

Arbete som går att upprepa på andra ställen

Tillförlitlighet

Samarbeten med andra stärker arbetet