Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom sitt arbete i Women Political Alliance har Wambui Kanyi tillsammans med andra kvinnor gjort stora framsteg för kvinnors rättigheter. Men än är hon inte nöjd.

Kenya: Kvinnor får bättre ekonomi och mer inflytande

- Jämställdhetsarbete är ett kall och jag kommer inte ge upp, säger Wambui Kanyi från the Women Political Alliances kontor i Nairobi, Kenya. Här är hennes berättelse.

2012-02-15

Stärker kvinnors ekonomi

Den kenyanska organisationen Women Political Alliance arbetar med både med att stärka kvinnors ekonomiska förutsättningar och med stärka kvinnors politiska inflytande.

Ett sätt att stärka kvinnors ekonomiska förutsättningar är att informera och utbilda kvinnor så att de kan utnyttja de statliga medel som finns för kvinnligt företagande. Detta är pengar som man kan ansöka om hos regionala myndigheter och mikrokreditinstitutioner. Men många kvinnor vet inte om att möjligheten finns och vet inte heller hur de ska göra. Women Political Alliance utbildningar har fått en enorm effekt och nu har ansökningarna till fonderna ökat markant.

Kvinnors politiska inflytande ökar

Inom kvinnors politiska inflytande har Women Political Alliance arbetat långsiktigt med att få in skrivningar om jämställdhet i den nya kenyanska konstitutionen.

Tillsammans med andra kvinnoorganisationer har Women Political Alliance drivit på och lobbat för att det ska gälla en 2/3-regel i de statliga beslutsfattande instanserna. Regeln innebär att det aldrig ska vara mer än 2/3-delar av samma kön i t.ex. parlamentet. Dagens parlament består endast av 9 procent kvinnor.

Nu fortsätter Women Political Alliance med sitt lobbyarbete för att säkerställa att den nya konstitutionen också får effekt i verkligheten.

Women Political Alliance har samarbetat med Diakonia i många år. Det senaste projektet som Diakonia ger stöd till fokuserar på att stödja kvinnoorganisationer och kvinnliga ledare i Kenya och Uganda, så att de kan vara aktiva och delaktiga i arbetet med utveckling och livsmedelssäkerhet.

Tät kontakt med beslutsfattare

Organisationen arbetar med att mobilisera lokalt stöd genom möten och mediearbete. Genom direkta möten med beslutsfattare lobbar de för att 2/3-reglen och andra lagar, som redan finns men inte alltid syns i praktiken, ska bli verklighet.

Stöd till kvinnor som vill jobba i politiken

Women Political Alliance utbildar och coachar också kvinnor som vill kandidera till politiska poster.

- Det har varit en utmaning för kvinnor att ta plats inom politiken på grund av en tradition och kultur där männen är de som självklart ska ha det största inflytandet. Vi har kämpat länge för att komma dit vi är idag, säger Wambuni Kanyi.