Diakonia - Människor som förändrar världen
Ensam är inte stark, i allafall inte när det gäller att få mer betalt för sin kaffeodling. Det insåg kaffebönderna i Kenya, och efter att de gick samman har deras inkomster ökat. Foto: WPAK

Kenya: Kaffebönderna står starkare

Tack vare två av Diakonias nya samarbetsorganisationer i Kenya har bönder som odlar kaffe i liten skala kunnat gå samman. Till följd av samarbetet har kaffeböndernas inkomster från ökat markant.

2011-02-28

Får bättre betalt nu

- Efter organisationen Ufadhilis kurs fungerar vårt kaffekooperativ bättre och vi har minskat våra omkostnader. Numera får vi också bättre betalt på marknaden för vårt kaffe. Det gör att vi får mer pengar över som kan användas för vår familj, säger Catherine Wangui när hon kommer till kooperativet för att väga, skala och torka sina bönor.

Kamacharia Farmers Co-operative Society, där Alice och Catherine Wangui är medlemmar, är ett av kooperativen som Diakonias samarbetsorganisation Ufadhili samarbetat med.

Inledde med studie av kaffehandeln

2007 genomförde Ufadhili Trust en studie av kaffehandeln i östra Afrika och har de senaste åren arbetat tillsammans med kaffebönder för att de ska kunna påverka sin verksamhet i högre grad.

Ny organisation stärkte kaffeodlarna

Bland annat har man hjälpt småskaliga kaffeodlare att gå samman och bilda The Kenya Coffee Producers Association och Kenya Cooperative Coffee Exporters, KCPA. De nya organisationerna har stärkt kaffeodlarnas intressen på marknaden, vilket har bidragit till ökade inkomster för bönderna.

Rättvisemärkt certifiering på gång

Ufadhili har också genomfört utbildningar för kaffekooperativ, arrangerat utbyten mellan olika kaffebönder och hjälper dem nu på traven för att odlingarna ska kunna bli Rättvisemärkta.

Lång handelskedja för kaffe

Kaffe odlas ofta genom småskaligt jordbruk på landsbygden i utvecklingsländer, och säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer vanligtvis kaffet på stora kaffeauktioner där bland andra de stora internationella företagen handlar. Handelskedjan för kaffe är lång och svårspårad och odlarna har därför problem att hävda sina intressen på marknaden - deras del i vinsten är mycket liten och många av dem lever i fattigdom.

Jobbar för att hitta nya marknader och minska antalet mellanhänder

Ufadhili fortsätter att arbeta för att fler kaffekooperativ ska ansluta sig till KCPA så att organisationen kan bli en stark företrädare för de småskaliga kaffeböndernas intressen. Tillsammans med kaffebönderna har Ufadhili identifierat viktiga frågor som KCPA ska lobba för inom branschen och gentemot regeringarna i regionen.

Ufadhili försöker också hitta nya marknader för Kenyas kaffebönder, bland annat genom direktförsäljning på internet som kan minska antalet mellanhänder och därmed öka vinsterna ytterligare.

Utbildning en viktig del

Samtidigt fortsätter utbildningarna av kooperativens medlemmar, så att de kan bli mer effektiva och öka inkomsterna för sina medlemmar.

Ufadhili gör även liknande insatser i Tanzania och Uganda där rättvist betalt till kaffebönderna kan vara en väg ut ur fattigdomen för många familjer.