Diakonia - Människor som förändrar världen

Burkina Faso: TON förhindrar trafficking

I Burkina Faso utsätts barn och ungdomar för trafficking och hålls som slavar på plantager. Diakonias samarbetsorganisation TON, som finns i gränssamhället Niangoloko, jobbar för att förhindra trafficking och återföra bortförda barn och ungdomar till sina familjer.

2011-11-13

Orsaken till trafficking: klimatförändringarna

- Grundorsaken till traffickingen är fattigdomen och att klimatet här i Burkina gör det allt svårare för familjer att överleva på sitt jordbruk. Nio månaders torka varje år är svårt att klara. När situationen blir desperat så finns det goda chanser för de som handlar med barn att övertala föräldrar att låta barnen åka till Elfenbenskusten och arbeta och tjäna pengar. Men i själva verket blir de ju slavar, berättar Issaka Sommande, som jobbar med TONs program mot trafficking. 

Samarbete med polisen och socialen

TON har ett brett samarbete med andra organisationer och myndigheter. Ofta är det gräns- och militärpolisen som upptäcker barn som smugglas ut ur landet. Då kontaktar de TON som kommer och hämtar barnen. Ofta stannar de sedan 3-5 dagar hos TON, dels för att vila ut men också för att de ska känna att de är trygga och att de törs och vill berätta sin historia. Via TONs riksomfattande nätverk skickas sedan barnen tillbaka till sin hemby och sin familj.

Image with text..

- Vi tar hjälp av lokala socialkontor men främst av systerorganisationer runt om i landet. Dessa organisationer blir sedan ansvariga för att följa upp hur det går för familjen framöver, berättar Issaka.

Många har blivit lurade

Barn värderas generellt sett högt i Burkina Faso. Familjerna som får tillbaka sina barn blir ofta chockade när de inser vad som höll på att hända. Många av dem har verkligen trott att deras barn ska få det bättre och att de ska kunna tjäna mycket pengar i grannlandet. Även barnen och ungdomarna har trott på löftena och är i början arga för att gränspolisen inte lät dem resa vidare.

Stöd till familjer för att förhindra trafficking

Sedan en tid tillbaka ger TON också stöd till barnen och ungdomarna som återvänt hem. De och deras familjer får stöd till utbildning eller någon inkomstbringande aktivitet, så att familjens ekonomi förbättras. Stödet är ett resultat av att TON och Diakonia vill förhindra att familjerna aldrig mer tvingas ställas inför valet att skicka bort sina barn eller svälta.

- Vi såg ganska snart att samma barn återkom gång på gång, och då valde vi att förändra arbetet så att vi kunde förhindra trafficking också, inte bara ta hand om barnen då det redan skett, berättar Issaka.

Issaka Sommande från TON ser att det går att motverka barntrafficking genom samarbete på olika nivåer i samhället. Polisen, socialtjänsten och lokala organisationer spela alla viktiga roller.

De flesta av barnen är pojkar

Barnen och ungdomarna som TON hjälper är i åldrarna 7-18 år. Ofta har smugglarna gett dem falska födelsecertifikat, så att de ska verka äldre än vad de är. Det är mest pojkar som utsätts för trafficking, och de placeras som slavar på olika plantager. Den lön de tjänar går inte till dem själva utan till den som smugglat in dem, och arbetsvillkoren är ofta fruktansvärda, med hårt kroppsarbete och ytterst lite vila och mat. Många hamnar i drogberoende för att orka med situationen. De flickor som smugglas över gränsen hamnar oftast i prostitution och utsätts för svåra övergrepp.

Ingen vet hur många barn och ungdomar som smugglas över gränsen varje år. Cirka 70 procent av arbetarna på plantagerna i Elfenbenskusten kommer från Burkina Faso.

- Smugglarna är smarta och byter hela tiden taktik för att föra människor över gränsen, berättar Issaka.

TON:s arbete är framgångsrikt

En viktig del av TON:s arbete är att medvetandegöra och informera myndigheter och privatpersoner om problemet med trafficking. Och arbetet har varit framgångsrikt. Längs de större vägarna nära gränsen sitter informativa skyltar om trafficking. Och det händer numera rätt ofta att privatpersoner hör av sig till polisen med tips på barn som reser ensamma eller som reser med en vuxen som de inte verkar vara släkt med. TON har också organiserat utbildningar för polisen och de sociala myndigheterna nära gränsen.

- Och så jobbar vi med forumteater som vi åker runt i byar längs gränsen och spelar. En av pjäserna handlar om barn som utsätts för trafficking. Efter pjäsen får åskådarna medverka och säga vad de tyckte var bra och vad de ville ändra på i berättelsen. Föreställningarna drar alltid många människor och är ett bra sätt att sprida kunskap på när läskunnigheten är låg, berättar Issaka.