Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom projektet "Barnsrättskämpar" ges barn möjlighet att lära sig mer om sina rättigheter, samtidigt som de får verktyg att påverka samhället utifrån deras egna perspektiv. Foto: Claes Herrlander

Barnrättskämpar i Mellanöstern och Nordafrika

Diakonia och Rädda Barnen driver ett gemensamt projekt för barns och ungas rättigheter: ”Barnrättskämpar i Mellanöstern och Nordafrika”. Projektet finansieras av PostkodLotteriet.

Ger barn möjlighet att påverka

Projektet ger barn verktyg för att påverka sitt samhälle och göra sina röster hörda.

Barnen och ungdomarna som deltar blir så kallade "Barnrättskämpar", förespråkare för sina och sina kamraters rättigheter. De arbetar med opinionsbildning och att utöva sin rätt att bli lyssnade på i beslut som rör dem, samtidigt som de stärks i sina kulturella identiteter. Det kan handla om områden som skola, hälsa, infrastruktur eller kultur.

Läsning, skrivande och sociala medier

Verktygen som tillämpas är:

Läsning

Kreativt skrivande

Research

Animering

Sociala medier

Sociala medier har visat sig vara avgörande för att sprida budskap, särskilt bland barn och ungdomar i regionen under det senaste året. Ett tydligt exempel på detta är under den arabiska våren 2011, där sociala medier fungerade som det viktigaste verktyget för att mobilisera unga människor.

Sociala medier viktigt verktyg

Sociala medier kommer att vara ett viktigt verktyg i insatserna för barn och ungdomar som deltar i projektet, men också för påverkansarbete och uppdateringar samt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande barnen, ungdomarna och vuxna.

Projektet genomförs i nätverksform med lokala organisationer i Algeriet, Egypten, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina och Tunisien. Projektet har ambitionen att, om det blir möjligt, även involvera barn och unga i andra länder i regionen, till exempel i Syrien och Libyen.

Human Rights Projects är samlingsnamnet för Svenska PostkodLotteriets satsning på åtta projekt som 2012 fick dela på 70 miljoner kronor. Ett av dessa är projektet "Barnrättskämpar".
Projekten verkar inom olika områden, men med det gemensamma övergripande målet att främja och stärka mänskliga rättigheter.