Diakonia - Människor som förändrar världen
Illustratör Ulf Frödin

Postkodlotteriet

2019 är Diakonia förmånstagare till Postkodlotteriet. Pengarna används till biståndsprojekt runt om i världen. Delar av pengarna används också för att finansiera Diakonias påverkansarbete i Sverige och EU.

Tack alla lottköpare!

Det är Postkodlotteriets en miljon lottköpare, som möjliggör utdelningen till Diakonia och de andra organisationerna. 2018 fick Diakonia 21 miljoner kronor som vi använder i arbetet med stöd till människor och samarbetsorganisationer som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och fred på olika håll i världen.

Projekt över hela världen

Med hjälp av stödet från Svenska Postkodlotteriet bedriver Diakonia och våra samarbetsorganisationer projekt i många olika länder, projekt som gör skillnad för människor, och som är viktiga delar i att uppnå en hållbar utveckling.

Stöd till påverkansarbete

Genom stödet från Postkodlotteriet kan Diakonia bedriva politiskt påverkansarbete i Sverige och i EU, något som få andra bidragsgivare är villiga att göra. Tack vare detta kan Diakonia aktivt verka politiskt genom att bjuda in till politikerresor, och delta i forum för att direkt påverka politiker att prioritera frågor såsom mänskliga rättigheter och det svenska biståndet.

- Påverkansarbetet hör ihop med det som våra samarbetsorganisationer jobbar med i sina länder. Fattiga människors livsvillkor påverkas av beslut som fattas i till exempel EU och Sverige, säger Diakonias insamlings- och kommunikationschef Helena Lind.

Postkodlotteriet drivs som ett företag

Svenska Postkodlotteriet har ett tydligt syfte: att generera pengar till organisationer som jobbar för en bättre värld. Postkodlotteriet drivs som ett företag och får intäkter genom att sälja lotter. Överskottet går sedan till organisationer som Diakonia.

Ett annorlunda lotteri

Postkodlotteriet är ett spännande och vinstrikt lotteri. När en person vinner, vinner också alla lottköpande grannar med samma postnummer. Och alla som köper lotter gör en god insats, i och med att delar av lotteriets vinst går till ideella organisationer som till exempel Diakonia.

GrannYror tre gånger per år

Tre gånger per år deltar alla lottköpare i specialdragningen GrannYran. Då får alla lottköpande grannar med den vinnande postkoden dela på många, många miljoner.