Diakonia - Människor som förändrar världen
I ett flyktingläger i Jordanien har barnen fått tillgång till böcker via ett bibliotek. Böckerna ger dem möjlighet att bli medvetna om sina rättigheter. Foto: Claes Herrlander.

Samarbetspartner

Ensam är inte stark. Därför arbetar Diakonia ofta tillsammans med andra som vill samma sak – då når vi bäst resultat. Dessutom kan vi lära av varandra. Diakonia deltar i många nätverk, både i Sverige och i de länder där vi bedriver utvecklingssamarbete samt på EU- och global nivå. Här har vi samlat några av dem, i bokstavsordning.

ACT Alliance

Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete är båda en del av ACT Alliance, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för effektivare katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

För att bli medlem i ACT Alliance måste en serie kriterier uppfyllas, varför man också kan kalla medlemskapet i ACT Alliance för ett slags kvalitetsmärkning av bistånd.

Läs mer om Diakonias medlemskap i ACT Alliance

ACT Alliance EU

Ett samarbete mellan en rad kristna europeiska biståndsorganisationer. Tillsammans försöker vi påverka beslut och processer inom EU för att främja fattigdomsbekämpning och en rättvis utveckling. Alla medlemmar har en koppling till Kyrkornas Världsråd.

Till ACT Alliance EU:s webbplats (på engelska)

CONCORD

CONCORD är ett europeiskt nätverk med närmare 1 500 europeiska frivilligorganisationer och nätverk som arbetar för att påverka EU:s utvecklings- och biståndspolitik. I Sverige är Diakonia en av cirka 30 medlemsorganisationer.

Till CONCORD:s webbplats

EURAC

Ett europeiskt nätverk där Diakonia som medlem följer utvecklingen i Centralafrika. Nätverket är också viktigt för att samordna arbetet i området och knyta kontakter. Diakonia är den enda svenska medlemsorganisationen.

Till EURAC:s webbplats (på engelska och franska)

EURODAD

Ett europeiskt nätverk som arbetar med skuldavskrivningar och utveckling. Även i detta arbete har Diakonia en aktiv roll.

Till EURODAD:s webbplats (på engelska)

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Till Fairtrades svenska webbplats

Giva Sverige

Diakonia ingår i branschorganisationen Giva Sverige, som arbetar för seriös insamling och har tagit fram etiska regler för insamling vilka Diakonia följer.

Till Giva Sveriges webbplats

Globalportalen

En svensk webbportal med koll på världen! Här publicerar Diakonia och andra organisationer länkar till aktuella webbsidor samt material om bistånds- och utvecklingsfrågor.

Till Globalportalens webbplats

HAP

Diakonia är med i Humanitarian Accountability Partnership (HAP). Detta är en internationell organisation som arbetar för ökad kvalitet inom biståndet och för att ge människor som berörs av biståndet möjlighet att delta i dess utformning, utkräva ansvar av olika aktörer etc.

Läs mer om Diakonia och HAP

IFI Watchnet

Diakonia samarbetar med organisationer i Europa och övriga världen som arbetar med opinions- och påverkansarbete relaterat till internationella finansiella institutioner, däribland Världsbanken och Internationella Valutafonden.

SEAPPI/Följeslagarprogrammet

Diakonia är en av organisationerna bakom SEAPPI, ett program för följeslagare i Israel och Palestina. En utomstående tredje part kan ha en skyddande effekt i konflikten. Genom att ha enskilda individer på plats bidrar SEAPPI till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten.

Till Följeslagarprogrammets webbplats

Sida

Sida är Diakonias största finansiär. I vårt samarbete med myndigheten ingår vi i ett flertal nätverk kring såväl regioner/länder som specifika frågor och teman.

Till Sidas webbplats 

Svensk Insamlingskontroll

I Sverige har Diakonia ett 90-konto och står under överinseende av Svensk Insamlingskontroll, som bland annat har regler för hur insamlade medel får användas.

Till Svensk Insamlingskontrolls webbplats

Swedwatch

Diakonia är med i Swedwatch, som granskar och skriver rapporter om bland annat svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra till en hållbar global utveckling.

Till Swedwatchs webbplats