Diakonia - Människor som förändrar världen

Rekommendationer till regeringen

En ny rapport från Eurodad visar att Sveriges politik för att motverka den globala skatteflykten brister. Inga konsekvensanalyser har gjorts av hur den egna politiken påverkar utvecklingsländer och förutsättningarna för människor som lever i fattigdom.

Sverige får i rapporten rött betyg, det vill säga icke godkänt, på tre av de fem områden som ligger till grund förbetygsättningen:

  1. Offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag
  2. Skatteavtal med utvecklingsländer
  3. Globala lösningar och utvecklingsländers deltagande

Vi uppmana därför Sveriges regering att:

arbeta för offentlig land-för-land-rapportering för alla multinationella företag med verksamhet inom EU. Rapporteringen bör gälla för företagens verksamhet i alla länder så att även medborgare i utvecklingsländer kan ta del av informationen.

göra konsekvensanalyser av skattepolitiken inklusive de skatteavtal Sverige har med utvecklingsländer. Skatteavtalen bör rimma med målsättningarna i Sveriges Politik för global utveckling (PGU) om att politiken ska utgå från ett rättighets- och fattigdomsperspektiv.

stödja förslaget om ett mellanstatligt forum inom ramen för FN. Detta skulle kunna säkra utvecklingsländers deltagande på lika villkor i reformer av internationella skatteregler.

Så står sig Sverige