Diakonia - Människor som förändrar världen

Starkt stöd för svenskt bistånd trots covid-19

62 procent av svenskarna vill ge fortsatt starkt internationellt stöd genom svenskt bistånd. Det visar en undersökning som Diakonia och tidningen Sändaren låtit Kantar Sifo göra. Av de tillfrågade vill 49 procent behålla och 13 procent öka biståndsnivån, medan 29 procent vill se biståndet minska.

Det går inte att dra långtgående slutsatser av underlaget per parti men det går att peka på tendenser inom väljarkåren. Tre av fyra tillfrågade socialdemokrater vill behålla eller öka biståndsnivån. Bland Moderaternas väljare är det strax över hälften. Det senare är speciellt intressant då partiets ledning i olika utspel har sagt sig vilja minska biståndet med hänvisning till just opinionen.

Sida mäter årligen svenskarnas förtroende för biståndet till utvecklingsländer. I december 2019 svarade 55 procent av de tillfrågade att biståndet var "ungefär lagom" eller "bör öka". Den mätningen visade då på en nedåtgående trend.

Stödpengar till företag i skatteparadis

Nyligen förklarade regeringen och samarbetspartierna att företag inte kommer att få statligt ekonomiskt stöd för att mildra konsekvenserna efter corona, om de har sin hemvist i skatteparadis. Men det är inte vad som nu föreslås i lagrådsremissen. I förslaget undantas brittiska Jungfruöarna, Bahamas och Malta eftersom de är undantagna på EU:s svarta lista.

Remissen saknar krav på öppenhet från företagens sida och därmed går det inte att garantera att stödpengarna inte hamnar i skatteparadisen. Avsaknad av transparens bäddar även för korruption och annan brottslighet. Kan inte Kd, L, Mp och V, som sagt sig stödja land-för-land-rapportering, enas om en plan?

FN beräknar kapitalutflödet från Afrika till 50 miljarder USD per år. Det är dubbelt så mycket som inflödet av bistånd. Kapitalflykt som ofta hamnar på konton i skatteparadis. Det hade varit bättre om regeringen utgått från Global Reporting Initiatives riktlinjer istället. GRI träder i kraft vid årsskiftet och är ett genombrott i frågan om skatt eftersom land-för-land-rapportering ingår och har global räckvidd.

Mer bistånd till diktaturer

Jag minns när den kambodjanska oppositionspolitikern Mu Sochua besökte Sverige. Hon berättade om hur biståndet till vissa statliga program under 2000-talet hade lett till att tusentals partiaktiva hade utbildats och hur det hade stärkt demokratin i landet. Det var inte längre möjligt när oppositionen senare förbjöds.

När regeringen nu har aviserat att den avslutar det bilaterala biståndssamarbetet med Kambodja med anledning av landets svaga intresse för demokrati, är det viktigt att Sverige behåller en aktiv ambassad. Biståndet till civilsamhället, till organisationer som exempelvis dokumenterar brott mot mänskliga rättigheter och arbetar för kvinnors rättigheter, måste fortsätta.

Bedömningen om bilateralt samarbete ska främst avgöras lokalt av de som kämpar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, inte av de som söker politiska poänger i Sverige. Vi behöver mer bistånd till auktoritärt styrda länder som Honduras, Zimbabwe och Kambodja.

Parlamentariker mot annektering

Över tusen europeiska parlamentariker, bland dem 51 svenskar, har undertecknat ett upprop mot den israeliska regeringens planer på att annektera delar av Västbanken.

Bakom initiativet står förre talmannen i Israels parlament Avraham Burg som också varit ledare för Jewish Agency, samt professorerna Michael Ben-Yair, tidigare justitiekansler och ledamot av Israels högsta domstol, och Naomi Chazan, tidigare vice talman i Knesset. Enligt initiativtagarna hotar annekteringen Israel som demokrati, och jag menar att det är just dessa demokratiska och liberala krafter som svenska riksdagspartier borde alliera sig med. Inte ta selfies och alliera sig med den nuvarande regeringen som bygger sin makt med stöd av bosättarna, och som trots att det är ett brott mot folkrätten, har aviserat en annektering.

Det är glädjande att bland undertecknarna se utrikespolitiska talespersoner från C, Mp, S och V. Men varför är inte KD, L, M och Sd med? Märkligt, tycker jag.