Diakonia - Människor som förändrar världen
Illustration: Ulf Frödin

Partiernas nya löften - enkät inför valet 2014

Inför riksdagsvalet 2014 har Diakonia ställt frågor till partiledarna. Det handlar bland annat om klimaträttvisa, hänsyn till mänskliga rättigheter i exportpolitiken och åtgärder mot skatteflykt i länder med stor fattigdom.

I dessa frågor utlovar samtliga partier ny skärpt politik:

Sverige ska ha en samlad strategi för att bistå utvecklingsländer att motverka skatteflykt.

Mänskliga rättigheter, inklusive transparens och möjlighet till gottgörelse, ska vara ett tydligt villkor för svenskt statligt stöd i form av exportkrediter och lån från svenska staten.

Biståndet ska inte gå till att främja svenska företags produkter och tjänster.

– Vår enkät visar att partierna lovar att förbättra politiken mot fattigdom och förtryck på en rad olika områden. Det finns en bred enighet. Det tolkar vi som utfästelser om ny politik – oavsett vem som vinner valet i höst, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Oenighet inom klimatområdet

På det för framtiden helt avgörande området klimat råder det dock inte enighet – tvärtom svarar partierna som två tydliga block på hur ambitiösa Sveriges utsläppsminskningar ska vara. Det är givetvis ett problem eftersom den senaste rapporten från FN:s klimatpanel tydligt visar att endast höga ambitioner gör det möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.

Romson, Sjöstedt och Lööf toppar listan

Sammanställning över antalet Ja-, Nej- och Möjligen-svar i enkäten som Diakonia gjort inför valet 2014.

Åsa Romson (MP), Jonas Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C) toppar listan, räknat på antalet Ja-svar. Göran Hägglund (KD) kommer på fjärde plats och Stefan Löfven (S) på femte. Folkpartiet och Moderaterna hamnar i botten av resultatlistan. (Se tabell på sidan 5 i sammanställningen.)