Diakonia - Människor som förändrar världen

Institutioner för utvecklingsfinansiering måste agera mer ansvarsfullt

Denna rapport från november 2016 analyserar svenska Swedfund och andra institutioner för utvecklingsfinansierings riktlinjer vad gäller att motarbeta skatteflykt och främja ansvarsfullt agerande i skattefrågor när de investerar i utvecklingsländer.

Granskningen visar att även om vissa framsteg har gjorts så gör dessa institutioner inte tillräckligt för att försäkra sig om att investeringarna inte bidrar till skatteflykt och att de uppfyller högsta krav på transparens. Rapporten innehåller konkreta rekommendationer till institutionerna om hur de bör agera för att se till att skatteintäkter genereras i utvecklingsländer som kan bidra till en hållbar utveckling. 

Full report