Diakonia - Människor som förändrar världen
Sveriges sju största banker har en lång väg att gå när det gäller omställningen i att investera förnybart istället för fossilt.

"Undermining our future" - om svenska bankers fossila investeringar

De sju största bankerna i Sverige har de senaste fem åren investerat över sju gånger mer i fossil energi jämfört med förnybar energi. Samtidigt har investeringen i förnybar energi endast ökat med fem procentenheter de tio senaste åren. Det säger en granskande rapport av Fair Finance Guide, som Diakonia står bakom.

88 kronor av 100 till fossila investeringar

Trots löften om att investera klimatvänligt har de svenska storbankerna producerat dåliga resultat i granskningen. För varje 100 kronor som invetseras fossilt eller förnybart går 88 kronor till fossila investeringar. Sämst av alla banker är Handelsbanken, som har satsat 24 gånger mer på fossil energi än på förnybar energi, medan SEB är den bank som har det främsta resultatet, där de fossila investeringarna är fem gånger större än de förnybara. Detta är dock på inget sätt ett bra resultat, då det exempelvis finns två granskade banker i Nederländerna som har investerat 90 procent i förnybar energi.

Internationell studie

Granskningen har genomförts på de största bankerna i de länder där Fair Finance Guide fanns nuder 2015. Dessa länder är Sverige, Frankrike, Nedeländerna, Japan, Indonesien, Belgien och Brasilien. Granskningen inkluderar även de största bankerna i Danmark, där Fair Finance Guide ännu inte är etablerat. Även de 25 största bankerna i världen har granskats i rapporten.

Marginellt bättre än världens största banker

När resultaten från de svenska bankernas investeringar och värdlens 25 största bankers investeringar jämförs är det med en ytterst liten marginal som de svenska bankerna klarar sig bättre. De största bankerna investerar till 90% i fossil energi medan de svenska bankernas motsvarande siffra är 88%; det är alltså endast två procentenheters skillnad till de svenska bankernas fördel. Individuellt av de svenska bankerna har SEB bättre investeringssiffror än 24 av de 25 största bankerna, medan Handelsbankens siffror endast är bättre än åtta av de största bankerna i världen.

Flera bankers förnybara investeringar har minskat

I Fair Finance Guides granskning står det klart att vissa av de svenska bankerna har gjort framsteg de tio senaste åren gällande sina investeringar i förnybar energi. Där har SEB (16% ökning), Swedbank (6% ökning) och Handelsbanken (1% ökning) förbättrat sina siffror, även om samtliga bankers förnybara investeringar fortfarande är på en låg nivå. Det är dock tre banker som har minskat sina förnybara investeringar sedan 2004. Dessa är Danske bank (3% minskning), Skandia (3% minskning) och Länsföräkringar (1% minskning). Detta är anmärkningsvärt, då det finns tydliga förväntningar på att bankerna ska ta sitt ansvar för klimatvänliga investeringar. Den sista av storbankerna, Nordea, har inte förändrat sin mängd investeringar sedan 2004.

Stora förbättringar är möjliga

Den senaste femårsperioden som rapporten har granskat pekar p åatt de svenska bankerna har förbättrat sina prioriteringar gällande förnybara investeringar, då dessa generellt har ökat med fem procentenheter från 7% till 12%. Fair Finance Guide är dock kritiska till att bankerna inte har kommit längre i sitt arbete. 

- Att bankerna förbättrat sig så lite är oerhört dåligt. De spelar en nyckelroll i klimatarbetet när de väljer vad som ska finansieras, här kan bankerna bidra till en lösning genom att satsa mycket mer på förnybar energi och minska stödet till fossil energi, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide hos Sveriges Konsumenter.