Diakonia - Människor som förändrar världen

Valet 2010 - vad tycker partiledarna?

Tre partiledare, Lars Ohly (V), Maria Wetterstrand (MP) och Maud Olofsson (C) rankades högst i Diakonias enkät och delar problembild och förslag på stort sett alla områden. Samtliga partiledare är eniga om nya grepp för klimaträttvisa, fattiga länders styrning av biståndet och att motverka skatteflykt från fattiga länder. Det visar en enkätundersökning bland partiledarna som Diakonia gjorde inför valet 2010.

Enighet ger hopp om ny politik

Med fokus på hur svensk politik kan bidra till global utveckling och rättvisa, har Diakonia inför valet gjort en enkätundersökning bland de nuvarande riksdagspartiernas ledare. Totalt ställdes femton frågor kring klimaträttvisa, bistånd, kapitalflykt och politik för global utveckling.

– Oavsett valutgång är partiledarna överens om att arbeta för att de rika länderna ska ta ett större ansvar för klimatet, att fattiga länder ska få större makt över biståndspengarna och att svensk politik ska motverka skatteflykt från fattiga länder. Det ger hopp om en trovärdig bistånds- och utvecklingspolitik vad gäller dessa frågor, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Om enkätundersökningen: I enkäten ställdes 15 frågor indelade i kategorierna Klimaträttvisa, Bistånd, Kapitalflykt, Ansvarsfull utlåning och Politik för Global Utveckling. Frågorna inleddes med en kort bakgrundstext och Diakonias förslag på åtgärder inom detta område, sedan följde själva frågan. Svarsalternativen var ”Ja”, ”Möjligen” och ”Nej”. Det fanns även utrymme för kommentarer.

Ohly, Wetterstrand och Olofsson i topp

Tre partiledare, Lars Ohly (V), Maria Wetterstrand (MP) och Maud Olofsson (C) rankades högst i Diakonias enkät och delar problembild och förslag på stort sett alla områden.

Reinfeldt skiljer ut sig på flera punkter

Enkäten visar också att Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt, skiljer ut sig på flera punkter. Han är den enda partiledaren som inte vill hålla fast vid att Sverige ska ge en procent av BNI i bistånd, inte vill att finansieringen av klimatmålen ska vara kopplad till FN istället för Världsbanken och inte vill verka för att skapa nya finansieringskällor, som till exempel särskild flygskatt, för att betala klimatanpassningen i utvecklingsländer.

Dags för handling

– Diakonia vill bidra till en sammanhållen svensk politik för global utveckling och rättvisa. Vad vi kräver från partiledarna, oavsett valutgång, är inte ord utan handling, säger Bo Forsberg.

Ladda ner valenkäten

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ner enkäten för valet 2010 1004 KB PDF