Diakonia - Människor som förändrar världen

Trading away peace

I rapporten "Trading away peace" konstateras att EU importerar 15 gånger mer från de illegala bosättningarna på det ockuperade palestinska området än från palestinierna. Diakonia kräver, tillsammans med en stor grupp människorättsorganisationer, att EU ska stoppa det ekonomiska stödet till israeliska bosättningar.

Omfattande skillnad i importen till EU

I rapporten ”Trading away peace” har det för första gången sammanställts statistik över skillnaden mellan export från israeliska bosättningar till EU och export från den palestinska ekonomin.

Israel uppskattar att EU importerar produkter från bosättningarna till ett värde av runt 2 miljarder kronor per år. Motsvarande importsiffra för palestinska produkter är 130 miljoner kronor.

Israel subventionerar bosättningarna med hjälp av infrastruktur, skattelättnader och avsaknad av miljölagstiftning. Dessutom försvåras det det palestinska näringslivets tillgång till världsmarknaden kraftigt av ockupationen och rörelserestriktioner.

Som konsekvens av detta har palestiniernas export de senaste åren minskat från över hälften av den palestinska BNP:n till mindre än 15 procent.

Dubbla budskap från EU

Rapporten "Trading away peace" visar att EU ger dubbla budskap i frågan om bosättningarna:

Å ena sidan fördömer EU-medlemmarna bosättningarna

Å andra sidan ges i många fall ekonomiskt stöd i form av tullättnader eftersom systemet som ska särskilja israeliska produkter från bosättarprodukter har stora brister.

Till följd av detta har EU blivit den primära marknaden för varor som produceras i bosättningar på det ockuperade palestinska området. Trots EU:s egna direktiv har de flesta medlemsländerna misslyckats med att märka produkterna i handeln, vilket gör det omöjligt för kunderna att kunna veta om varor märkta ”Made in Israel” är bosättarprodukter eller inte.

EU måste sluta bidra till de illegala bosättningarnas tillväxt

Diakonia uppmanar - tillsammans med en bred samling andra organisationer - EU-länderna att vidta en rad konkreta åtgärder för att sluta bidra till bosättningarnas tillväxt.

För det första måste regeringarna ta fram riktlinjer för ursprungsmärkning som säkerställer att svenska och europeiska konsumenter vet om de köper bosättarprodukter eller inte.

För det andra bör ekonomiskt stöd och ekonomiskt samarbete med bosättningarna i förlängningen förbjudas, något som också efterfrågats av EU:s representanter i Jerusalem.

Viktigt att främja folkrätten för att gynna fredlig utveckling

- Om vi vill främja folkrätten i konflikten, vilket regeringen och EU säger sig vilja göra, är det inte rimligt med en omfattande ekonomisk samverkan med Israels bosättningar. Ministrarna Carl Bildt och Ewa Björling måste ta initiativ till en ny lagstiftning som förbjuder grossister, detaljhandel och banker att handla och investera i bosättningarna, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Ladda ner rapporten

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ner rapporten "Trading away peace" 1733 KB PDF