Diakonia - Människor som förändrar världen

Rapporter före 2010

Även om en rapport har några år på nacken kan deras innehåll fortfarande vara relevanta för dagens situation. På denna sida har vi samlat rapporter från Diakonia som publicerades innan 2010, men som ännu är viktiga i vårt arbete.

Failing Gaza

Ett år efter att Israels militäroffensiv mot Hamas på Gazaremsan avslutades (2009) hade de boende på Gazaremsan fortfarande inte sett skymten av någon återuppbyggning. Tillsammans med 15 andra organisationer menade Diakonia i rapporten "Failing Gaza" att det internationella samfundet hade svikit sina löften mot Gazas folk.

Kapitalflykt - fattigdomsbekämpningens svarta hål

Utvecklingsländer beräknades förlora 850-1 000 miljarder USD på grund av kapitalflykt år 2006. Det innebär att varje biståndskrona till ”Syd" mot­svaras av upp emot 10 kronor som oregistrerat överförs till ”Nord". I rapporten från 2009 beskriver Diakonia hur kapitalflykt sker, hur den kan stoppas och istället bidra till inhemsk resursmobilisering för att bekämpa fattigdomen.

Risky business

Rapporten "Risky business" från 2008 är en undersökning om Lundin-gruppens involvering i gruvprojektet Tenke Furugume i Kongo-Kinshasa. Rapporten granskar bland annat huruvida Lundin-gruppen har agerat i eget intresse med gruvprojektet, och hur etiskt Lundin-gruppen agerat i samarbete med den kongolesiska regeringen.

Illegal Ground

Diakonias, Svenska Kyrkans och Swedwatchs rapport om Assa Abloys verksamhet på ockuperade palestinska territorier rönte stor uppmärksamhet när den publicerades år 2008. Rapporten "Illegal ground - Assa Abloy's business in occupied Palestinian territory" tog bland annat upp hur Assa Abloy tjänade på att ha sin fabrik på ockuperade territorier genom extra bidrag från den israeliska staten, och att fabriken är kvar på samma mark trots att det bryter mot internationell humanitär rätt.

Dragkampen om biståndet

I rapporten "Dragkampen om biståndet" från 2008 lyfter Diakonia fram ett flertal områden som vi anser skulle förbättra biståndets innehåll och inriktning. Bland annat föreslog vi att biståndet inte ska gå till skuldavskrivningar och att det i större utsträckning bör ges till civila samhällsorganisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning.

China and the end of poverty in Africa

Rapporten "China and the end of poverty in Africa" togs fram av Diakonia och Eurodad under 2007. I rapporten granskas Kinas roll som givare till Afrika, och hur Kina ser på den oro som intressenter har gällande den ökade kinesiska närvaron och det ökade kinesiska inflyandet i Afrika.

Urholkning av det svenska biståndet

I rapporten "Urholkning av det svenska biståndet". Rapporten beskriver hur det svenska biståndet går till annat än fattigdomsbekämpning i andra länder. Exempelvis går 4,2 % av biståndet till flyktingmottagande i Sverige, och 1,6 % till skuldavskrivningar.

PGU-Barometer 2006

Den första utvärderingen av hur Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) som fastställdes av riksdagen 2003 fungerar i praktiken. Genomförd av Diakonia och flera andra organisationer. 

Ignorerade kriser 2005

Ignorerade kriser 2005 är en rapport som fokuserar på naturkatastrofåret 2005, med exempelvis orkanen Katrina och den väpnade konflikten i Kongo-Kinshasa, och hur omvärlden sviker sitt ansvar att inte göra tillräckliga humanitära insatser för att ge stöd till de drabbade.