Diakonia - Människor som förändrar världen

Kostnader för flyktingmottagande i biståndsbudgeten

Den 18 juni publicerade Diakonia, Svenska missionsrådet och PMU en debattartikel i Dagens Nyheter där det presenteras att var sjunde krona i biståndet stannar i Sverige, och går till Migrationsverket för att finansiera den svenska flyktingpolitiken. Här presenteras siffrorna och statistiken bakom detta faktum.

13,5 procent av det totala biståndet

Enligt OECD:s riktlinjer får kostnader för asylmottagning från låg- och medelinkomst-länder klassas som bistånd under det första året. Sverige har valt att låta bistånds-budgeten stå för migrationsverkets kostnader under asylprocessens första år.

Avdrag från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagande har gjorts varje år sedan 1994. Efter korrigeringar i vårbudgeten är kostnaden för 2013 5,2 miljarder kronor, vilket utgör 13,5 procent av den totala biståndsramen.

Bara Schweiz har större andel

Sveriges avdrag för flyktingmottagande har allt sedan 1994 varit högre än genomsnittet. Sverige snittade på 5,7 procent av biståndet fram till 2006 och 8,5 procent de senaste åren. Genomsnittet för OECD-länderna är långt under, enbart 2,1 procent, vilket gör att Sverige ger den högsta andelen av biståndet till flyktingmottagande efter Schweiz, som ligger strax över Sveriges andel.

Motsvarar biståndet utanför Afrika

För att få ett perspektiv på hur mycket 5,2 miljarder kronor innebär inom biståndet finns det flera liknelser som kan göras:

Andelen till flyktingmottagandet är större än Sveriges bistånd till FN-organen.

Andelen till flyktingmottagande är större än hela Sveriges bilaterala bistånd, förutom till regionen Afrika söder om Sahara

5,2 miljarder kronor är ungefär vad hela Afrika söder om Sahara har fått i genomsnitt varje år under 2000-talet.

Hela uträkningen

Ett dokument med hela uträkningen, där olika diagram och resonemang tas om flyktingfinansiering ur biståndet, finns tillgängligt nedan. Diakonia vill tacka Staffan Landin som har fört samman uppgifterna till en helhet.

Flyktingfinansiering i från biståndet - uträkning

NamnStorlekFiltypLadda ner
Flyktingkostnader - avräkningar i biståndet 2067 KB PDF