Diakonia - Människor som förändrar världen

Failing to make the grade

I maj 2012 gjorde EU:s utrikesministrar ett skarpt uttalande där man uppmanade Israel att ta itu med försämrade förhållanden för palestinier. Ett år senare har lite hänt. Diakonia konstaterar genom nätverket AIDA i rapporten Failing to make the grade att mycket behöver göras för att EU:s löften ska kunna uppfyllas.

Förändringar i EU:s politik uteblev

Budskapet från Minsterrådet i maj 2012 gav Rädda Barnen, Diakonia och andra organisationer i AIDA-nätverket stora förhoppningar om att konkreta förändringar i EU:s politik skulle leda till dramatiska förbättringar för palestiniernas dagliga levnadsvillkor. I efterhand ser vi dock att lite har hänt, och att EU behöver skärpa sina åtaganden för palestinierna.

Åtgärder behövs i flera områden

Sedan EU:s uttalande har mycket hänt i det ockuperade palestinska territoriet. Mellan maj 2012 och april 2013, förstörde israeliska myndigheterna 464 byggnationer ägda av palestinier med följden att 784 personer tvångsförflyttats. Under 2012 ökade antalet godkännanden av nya bostäder med 400 procent jämfört med 2011 eller 6 676 bostäder, och fortfarande åtalas bara cirka 10 procent av de fall av bosättarvåld som rapporteras.

Utifrån dessa och ytterligare fakta har rapporten Failing to make the grade gjorts, för att visa vad som har hänt under året och ge rekommendationer till EU om vad som behöver ske från deras sida. De viktigaste rekommendationerna som rapporten ger handlar om husrivningar och tvångsförflyttningar av palestinier, de illegala bosättningarna och de diskriminerande strukturerna mot palestinier.

Husrivningar och tvångsförflyttningar

AIDA-nätverket kräver att EU ska:

Avsevärt förbättra samordningen av gemensamma åtgärder för att förebygga och bemöta skydd mot hot genom att enas om en tydlig, systematisk omfattande EU plan.

Kollektivt utkräva ersättning för skador på EU-finansierade biståndsprojekt.

Bosättningar

AIDA-nätverket kräver att EU ska:

Snabbt och effektivt verka för ett slut på allt byggandet av bosättningar i enlighet med FN:s resolutioner och internationell rätt.

Genomföra en full och effektiv implementering av EU lagstiftning om bosättarprodukter och införande av förbud mot handel och investeringar som stödjer bosättningarnas ekonomi och utvidgning.

Upprätta en åtgärdsplan för att hantera och reagera på bosättarvåld mot palestinier och deras egendom.

Diskriminerande system mot palestinier

AIDA-nätverket kräver att EU ska:

Systematiskt gå igenom och rättsligt granska israeliska avslag för att fastställa om de är i överensstämmelse med internationella rättsliga normer.

Anta en tydlig europeisk politik för att omedelbart påbörja byggandet av infrastruktur i områden där översiktsplaner lämnats in mer än 18 månader tidigare.

Öka stödet till nya, övergripande palestinska översiktsplaner för att stödja dessa på ett holistiskt sätt.