Diakonia - Människor som förändrar världen

Aid Watch: The unique role of European aid

För åttonde året i rad har organisationer från EU:s medlemsländer gått samman inom ramen för CONCORD Europa och producerat rapporten The Unique Role of European Aid, som utvärderar EU-biståndets kvalitet och kvantitet.

EU-ländernas bistånd under 2012

AidWatch-rapporten från CONCORD Europa visar att EU:s bistånd fortsätter att minska. År 2012 stod biståndet för endast 0,39 procent av EU:s BNI, den lägsta nivån sedan 2007. Avståndet mellan EU:s beräknade bistånd och det officiella biståndsåtagandet beräknas vara 36 miljarder euro år 2015.

I hela 19 av EU:s medlemsstater har biståndsnivån sänkts, till stor del till följd av den fortsatta ekonomiska krisen. De största sänkningarna under 2012 skedde i Spanien (-49 procent), Italien (-34 procent), Cypern (-26 procent), Grekland (-17 procent) och Belgien (-11 procent).

Den negativa trenden av urholkningen av biståndet fortsätter. I allt större utsträckning räknas flyktingmottagning, studentkostnader, skuldavskrivningar och klimatfinansiering som bistånd. Prognosen för 2013-2014 visar att EU:s biståndsnivåer förväntas öka, dock endast minimalt från 0,39 procent till cirka 0,43 procent av EU:s BNI.

Sveriges bistånd under 2012

Under 2012 uppgick Sveriges biståndsnivå i 0,99 procent av BNI, vilket är precis under enprocentsmålet vilket Sverige har förbundit sig att uppnå. Detta är en minskning från 2011, då biståndsnivån låg på 1,02 procent.

I rapporten är det utöver minskningen av biståndsnivån tydligt att urholkningen av biståndet fortsätter att öka. Under 2012 spenderades 9 procent av Sveriges bistånd på flyktingskostnader. I budgeten för 2013 kommer flyktingkostnaderna öka till 13 procent av biståndsbudgeten. Endast Cypern och Malta lägger en större andel på flyktingmottagandet.

Utöver detta har Sverige dessutom brutit mot löftet om nya additionella medel för klimatfinansiering, som under 2012 och 2013 istället har tagits från biståndspengarna.

Svenska biståndsorganisationers rekommendationer

Sverige bör:

Säkerställa att allt bistånd följer Sveriges politik för global utveckling och åtaganden om transparens, är föremål för utvärdering och bidrar till fattigdomsbekämpning.

Sluta räkna flyktingkostnader, skuldavskrivningar och finansiering av ambassadkostnader i länder där det inte finns ett utvecklingssamarbete som en del av biståndet.

Fastställa att all klimatfinansiering bör ske utöver enprocentmålet och vara separat från biståndsbudgeten, samt kanaliseras genom UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).