Diakonia - Människor som förändrar världen
María Eugenia Cruz Alarcon i Colombia har ett budskap som kan verka självklart och harmlöst: Att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Men bland många av Colombias internflyktingar är detta en nyhet. María Eugenia, som själv är internflykting, lever med ständiga hot på grund av sin kamp för mänskliga rättigheter. Foto: Felipe Abondano

Att främja fred

Colombia, Uganda och Somalia – Diakonia finns på plats och arbetar i många länder där pågående eller tidigare konflikter påverkar människors säkerhet och möjlighet att försörja sig. Därför arbetar vi på olika sätt för att bidra till en fredlig och rättvis lösning på konflikterna.

Involverar civila samhället

I så gott som alla länder där Diakonia arbetar pågår konflikter, den stora merparten av dem är interna. Religion och etnicitet används ofta som förklaring, men en närmare analys visar att det oftast i grund och botten handlar om kampen om kontroll över resurser. I konflikternas spår följer ett ökat våld mot kvinnor och barn och en ökad spridning av hiv och aids.

Diakonia har många samarbetsorganisationer som arbetar i konfliktområden på olika sätt beroende på vilket land de arbetar i och i vilken fas konflikten befinner sig. Men de gemensamma dragen är att respekt för mänskliga rättigheter är i fokus och mobilisering av civila samhället. Kvinnor och män i konfliktdrabbade områden måste få inflytande i processer som ska leda till fred för att orättvisor som ger bränsle till konflikter ska upphöra.

Rättvisa förutsättning för fred

Arbetet för en fredlig lösning måste också innebära att ansvariga för krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter ställs till svars. Verklig fred föregås av att rättvisa skipas och att rättvisa samhällsstrukturer skapas.

Många av konflikterna som drabbar världens fattiga har sitt ursprung i politiska eller ekonomiska intressen i de rika delarna av världen. För Diakonia är det viktigt att inte arbeta med konsekvenserna för befolkningen på plats, utan att också försöka påverka de grundläggande faktorer som orsakar eller förvärrar konflikter.

På samma sätt är internationella påtryckningar många gånger en av förutsättningarna för att en rättvis fred ska bli verklighet. Därför arbetar Diakonia också med att uppmärksamma och förändra svensk, europeisk och internationell politik så den kan bidra till att konflikter i de länder där vi arbetar kan minska eller upphöra.