Diakonia - Människor som förändrar världen

Processen är i fara

Det senaste avtalsutkastet är svagt med många lösa trådar. För de som följer förhandlingarna på plats är spänningen påtaglig. Martin Vogel som är klimatpolitisk rådgivare på Svenska kyrkan berättar:

Nya utkastet är svagt

Vi fick en ny text igår och nu känns det lite oroligt. Utkastet är väldigt svagt och hela processen är i fara eftersom parterna inte har lyckats komma till samförstånd.

Knäckfrågorna är fortfarande desamma som de varit under hela processen. På många sätt hänger frågorna ihop, så om det går att lösa upp en av knutarna kommer de andra troligen att bli lättare att lösa.

Tydligheten är borta

 I det nya utkastet till avtal är tydligheten kring ambitionsnivån borta. Det finns många intressen som är emot att ha högre ambitioner. Det saknas till exempel årtal för när utsläppen ska minska.

För att utvecklingsländerna ska kunna höja sina ambitioner krävs att de får löften om en förutsägbar finansiering. Samtidigt vill inte de rika länderna höja finansieringen utan att de samtidigt får löften från utvecklings länderna att de ska minska sina utsläpp. Problemet är att i samma förhandlingsgrupp som de riktigt fattiga sitter också länder som Kina, Indien och Saudiarabien och på dem biter löften om finansiering inte lika hårt.

Bilaterala samtal pågår

Idag är det paus i förhandlingarna, istället pågår massor av bilaterala samtal bakom stängda dörrar. Processen har gått in i ett högst politiskt läge. Det är sagt att det ska komma en ny text under lördagen.

För oss som följer förhandlingarna är det lite mellandag idag. Vi pratar med våra mediekontakter och vi som ingår i ACT-alliansen förbereder oss för olika scenarier imorgon och hur vi kommunicerar kring dem. Det gäller att inte förlora hoppet även om processen blir svag.