Diakonia - Människor som förändrar världen
Observatörerna inom ACT analyserar avtalsutkastet tillsammans. Foto: Esther Flores Sedman

Risk för svagt avtal i Paris

På torsdag kväll kom ett nytt avtalsutkast här i Paris, två sidor kortare än det föregående. Hela texten omfattas av en enda lång hakparentes, vilket signalerar hela avtalets vara eller icke vara.

Klimatfinansiering är med

För att avtalet ska vara rättvist krävs höga ambitioner både när det gäller utsläppsminskningar och finansiering. Just nu har ordförandeskapet gått utvecklingsländerna väldigt mycket till mötes i avsnittet om finansiering, till exempel genom att skriva in att utvecklade länder ska bidra med pengar till klimatfinansiering.

Det är bra, men det hade varit ännu bättre om avtalet innebar att fler länder på sikt inkluderas i gruppen av givare efterhand som deras ekonomier växer. Då skulle mer pengar kunna mobiliseras till de mest sårbara länderna.

Sänkta ambitioner

När det gäller utsläppsminskningar har ambitionen sänkts jämfört med tidigare utkast - det är allvarligt. Ju mer växthusgaser som fortfarande släpps ut, desto större risker för världens fattiga.

Utkastet nämner ett långsiktigt temperaturmål, istället för en högsta temperaturgräns. Avsnittet om utsläppsminskningar innehåller i princip inga siffror på varken när eller hur mycket utsläppen ska minska eller när översyn av åtaganden ska ske. Istället beskrivs ambitionen i väldigt vaga termer, som att ”parterna ska sikta på att utsläppen börjar minska så snart som möjligt”.

Förhandlingarna är stängda

Förhandlingarna kring det senaste utkastet har pågått bakom stängda dörrar under hela natten. På fredagsmorgonen meddelades det att toppmötet förlängs och fortsätter även på lördag. En trolig orsak är att USA, EU och andra rika länder motsätter sig att ensamma ta ansvar för klimatfinansieringen. De vill se tydligare spridning av ansvaret för utsläppsminskningar och en högre ambitionsnivå. En högre ambitionsnivå i avtalet är nödvändig för att människor som lever i fattigdom ska ha en chans att skapa sig ett bättre liv.

Några detaljerade kommentarer:

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, ursprungsfolks rättigheter och rättvisa mellan generationer finns nämnda i förordet, men har helt och hållet försvunnit från avsnittet om avtalets syfte.

Alla de viktiga principerna kring finansiering – additionalitet, förutsägbarhet, uppskalning, med mera, står inom varsin hakparentes och hänger alltså fortfarande i luften.

Ingen särskild hänvisning till finansiering av permanent förlust och skada ,”loss and damage”, finns kvar. Frågan finns dock fortfarande kvar i avtalet.

Temperaturmålet är satt till så långt under 2 grader som möjligt, med tillägget att man ska försöka att hålla ökningen under 1,5. Därefter ska man försöka nå ”utsläppsneutralitet” under andra hälften av århundradet. Starkare skrivningar som nollutsläpp och ”decarbonisation” har därmed försvunnit.

 

Fotnot:
Additionalitet – pengar till klimatfinansering för fattiga länder som är utöver det utlovade biståndet.