Diakonia - Människor som förändrar världen

Svensk handlingsplan - företagande och mänskliga rättigheter

Privata aktörers ansvar för mänskliga rättigheter är en central fråga för Diakonia. Det handlar till exempel om frågor som skatteflykt, konfliktkänslighet och företags ansvar genom leverantörskedjan. Genom sin roll som lagstiftare, investerare, handels- och exportfrämjare och bolagsägare har även den svenska staten ett ansvar för ekonomiska aktörers påverkan på mänskliga rättigheter 

FN:s vägledande principer

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som antogs av FN 2011, har rönt uppmärksamhet och acceptans. Staters ansvar för skyddet av de mänskliga rättigheterna är centralt och alla stater uppmanas att förtydliga sitt och nationella företags ansvar genom en nationell handlingsplan (National Action Plan, NAP), vilket även EU uppmanade sin medlemsstater att ta fram.

I januari 2015 uppmanade Diakonia, tillsammans med ett antal svenska MR-organisationer, näringsminister Mikael Damberg att ta fram en svensk handlingsplan genom en transparent och bred dialogprocess. 

I mars samma år inbjöds Diakonia, tillsammans med representanter från civila samhället, näringsliv och offentliga aktörer att kommentera på ett utkast till svensk handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Diakonia: En handlingsplan måste ha bindande regler

Utkastet, liksom den färdiga handlingsplanen som lanserades av Näringsdepartementet den 24 augusti 2015, lämnar mycket att önska.

Diakonia välkomnar en förtydligad roll och utbildning av svenska utlandsmyndigheter kring hållbart företagande. Dock saknar handlingsplanen någon form av bindande regler eller utredning kring möjlighet till lagstiftning på området, liksom konkreta och tydliga initiativ för att föra regeringens och svenska företags arbete framåt för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Diakonia efterfrågar bland annat en plattform och fortsatt dialogprocess kring handlingsplanen.