Diakonia - Människor som förändrar världen

Stoppa urholkningen av biståndet

Tillsammans med andra organisationer skriver Diakonia till regeringen om urholkningen av biståndet. Brevet tar också upp beräkningsmodellen som används. 

Diakonia och flera andra organisationer ser med oro på den ökande urholkningen av det svenska biståndet. Sverige är ett av fyra länder i EU som lever upp till sina åtaganden och under de senaste åren har vi dessutom varit ett föregångsland genom att gå ännu längre: Sedan 2007 har Sverige årligen avsatt en procent av BNI och därmed varit något av en världsmästare när det gäller bistånd.

Olyckligt att Sverige väljer att gå under en procent i bistånd

Mot denna bakgrund är det därför djupt oroande att Sverige nu, enligt budgetpropositionen för 2015, väljer att gå under 1 procent genom att inte använda den nya beräkningsmodellen för BNI när det gäller biståndet. Det är också djupt beklagligt att regeringen samtidigt väljer att nära nog dubblera flyktingavräkningarna från biståndet.

Låt biståndet användas till bistånd

Flyktingavräkningar från biståndet i den storlek som nu syns i budgeten går emot internationella överenskommelser om biståndseffektivitet som Sverige skrivit under. Det får också allvarliga konsekvenser i det bistånd som Sverige bedriver internationellt, och riskerar att allvarligt begränsa till exempel satsningar på demokratiarbete, investeringar i skolor och hälsovård, antikorruptionsarbete, arbete kring barns och kvinnors rättigheter med mera.

Brevet, som du kan läsa i sin helhet på den här sidan, skickades den 26 november 2014 till Stefan Löfven, partiledare och statsminister, Åsa Romson, språkrör och vice statsminister. Kopior skickades till utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson samt Isabella Lövin,biståndsminister.