Diakonia - Människor som förändrar världen

Krav på offentliga register - hindra skatteflykt

Den 29 oktober 2014 uppvaktade Diakonia Finansdepartementet. Vi pekade särskilt på vikten av att Sverige i EU ställer sig bakom krav på offentliga register över företags verkliga förmånstagare.

Skatteflykten är större än biståndet

Varje år försvinner mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan rädda liv om de används rätt. Istället hamnar pengarna ofta på banker i den rika delen av världen eller i slutna skatteparadis.

Offentliga register viktiga för att motverka skatteflykt

Skatteflykten underlättas av bristande insyn i företagens verksamheter och av den sekretess skatteparadisen erbjuder. Företag undviker att betala skatt genom både laglig skatteplanering och illegal skatteflykt.

Ett av kraven i Diakonias arbete mot skatteflykt är att den svenska regeringen ska arbeta för att upprätta offentliga register över företags verkliga förmånstagare

Sverige har chans att påverka EU:s hållning

Offentliga register av förmånstagare diskuteras hösten 2014 inom EU:s översyn av penningtvättsdirektivet. Ett viktigt datum är den 4 november då EU kommer att diskutera frågan. Sverige har inför detta EU-möte en chans att visa sitt stöd för att upprätta denna typ av register, och att de ska vara offentliga.