Diakonia - Människor som förändrar världen

Inför Världsbankens och IMF:s årsmöten

Den 11-13 oktober äger Världsbankens och IMF:s (Internationella Valutafonden) årsmöten rum i Washington DC. Inför mötet har Diakonia och flera andra nordiska organisationer skrivit ett brev med förslag på reformer vi anser nödvändiga för att bekämpa fattigdomen.

2013-10-10

Diskussion om fattigdomsbekämpning

Under årsmöteshelgen för IMF och Världsbanken träffas ministrar, centralbankschefer och andra för att diskutera det världsekonomiska läget, fattigdomsbekämpning och utveckling i världen.

Nödvändiga reformer

Inför mötena har Diakonia tillsammans med andra nordiska organisationer skrivit ett brev med punkter vi anser vara viktiga gällande de båda institutionernas arbete.

Brevet tar bland annat upp reformer vi anser krävs för att hantera fattiga länders skulder på ett långsiktigt, hållbart, rättvist och ansvarsfullt sätt som möjliggör fattigdomsbekämpning. Det tar också upp IMF:s brist på transparens i pågående förhandlingar och diskussioner, och att öppenheten inte bara får gälla processer som har avslutats.

Samarbete med nordiska organisationer

Brevet har utöver Världsbanken och IMF också skickats till de gemensamma nordisk-baltiska exekutivdirektörerna samt ansvariga nordiska ministrar. I Sverige har brevet skickats till finansminister Anders Borg och biståndsminister Hillevi Engström.