Diakonia - Människor som förändrar världen

Ny lag måste öka transparens kring gruv- och skogsföretags agerande i fattiga länder

Under våren 2012 pågick diskussioner inom EU om en lag för att öka transparensen kring gruv- och skogsföretags agerande i utvecklingsländer. Diakonia skickade då tillsammans med andra organisationer ett brev till handelsminister Ewa Björling.

En ny lag måste kräva land-för-landredovisning för företag

Vi vill att lagen kräver att en vanlig ekonomisk redovisning görs i varje land för multinationella företag. Detta skulle innebära att uppgifter om vinst, försäljningar och inköp och kostnader för arbetskraft redovisas i det land där verksamheten bedrivs.

Ett sätt att stoppa kapitalflykt från fattiga länder

Om den nya lagen ställer dessa krav så kan skattemyndigheter och organisationer följa upp företags verksamhet och bevaka om regeringarna använder skatteinkomsterna på ett bra sätt.

Läs brevet till och svaret från Ewa Björling