Diakonia - Människor som förändrar världen

Dags för Sverige att börja betala för utsläppen

Det är dags för Sverige att leva upp till parollen att utsläpparna ska betala. Utsläppen för 2011 nådde nya rekord samtidigt som det kommer rapporter om torka och matbrist både från Västafrika och från Afrikas horn.

Riksdagen fattar beslut om hur pengarna från utsläppsrätterna ska användas

Inför att riksdagen ska besluta vad man ska göra med inkomsterna från handel med utsläppsrätter har Diakonia, Svenska kyrkan, Svenska naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden skrivit ett öppet brev till Finansutskottet.

Satsa pengarna på klimatinsatser och håll ingångna avtal = ta inte från biståndet

Vi vill att pengarna i första hand skall gå till klimatinsatser. Just nu finansieras klimatinsatserna till hundra procent med bistånd - detta trots att Sverige i samtliga klimatavtal lovat att inte finansiera dessa insatser från det ordinarie biståndet utan finna ”additionella medel”.

Skälet är att kostnaderna för fattiga länder redan idag beräknas överstiga det globala samlade biståndet för att bekämpa fattigdomen. Pengarna därmed inte kommer att räcka till. Dessutom betraktar Diakonia och de andra organisationerna klimatstöd till fattiga länder som ersättning för skador som orsakats av utsläpp här i vår del av världen.

Förmedla pengarna via FN-organ

Klimatfinansiering bör dessutom ges inom FN-organ som bildats som del av klimatavtalen och som fattiga länder kan påverka och inte genom Världsbanken.

Läs brevet till Finansutskottet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Läs brevet till Finansutskottet om Sveriges utsläpp 279 KB PDF