Diakonia - Människor som förändrar världen

Statliga riskkapitalbolag och skatteflykt

Diakonia skrev i oktober 2012 tillsammans med andra organisationer brev till de nordiska biståndsministrarna. Brevet handlar om hur statligt ägda riskkapitalbolag i länderna, som investerar i utvecklingsländer, hanterar frågan om skatteflykt.

OECD:s riktlinjer för svaga

Swedfund har kritiserats för att delar av deras investeringar bidrar till skatteflykt. Nu har Swedfunds direktiv för investeringar i skatteparadis gjorts om utifrån riktlinjer från OECD. Det är visserligen bra med direktiv, men OECD:s riktlinjer är inte tillräckligt långtgående och innehåller svagheter som gör att investeringar i skatteparadis kan vara möjliga.

Definition av skatteparadis bör utvecklas

I brevet uppmanas de nordiska ländernas regeringar att stödja utvecklandet av en rimlig definition av skatteparadis som kan användas för att hindra investeringar dit. Transparensen om investeringar bör öka och de företag man investerar i bör göra tydliga redovisningar av sin verksamhet i varje land man finns i.