Diakonia - Människor som förändrar världen

Polen måste sluta blockera EU:s klimatarbete

EU har länge pratat om att höja sina ambitioner på klimatområdet, det är dags att målet om utsläppsminskning höjs till en 30 procentig minskning av utsläppen till 2020. Den 30 maj 2012 skickade Diakonia ett brev till Polens premiärminister, då landet ensamt blockerat en sådan höjning.

Polen enda landet som inte ställer sig bakom klimatsatsningen

Polen har, som enda land, blockerat EU-kommissionens färdplan för EU när det gäller klimatarbetet. Färdplanen innehåller åtgärder som ska leda fram till ett EU med har låga klimatutsläpp år 2050. I färdplanen finns även delmål för minskning av växthusgasutsläpp för bland annat 2020.

När det skulle fattas beslut om färdplanen, som är ett förslag från EU-kommissionen, på miljöministermötet i mars som Polen var det enda land som blockerade beslutet. Anledningen var främst en rädsla för att klimatåtgärderna ska drabba Polens snabbt växande ekonomi.

Ställ er bakom färdplanen och satsa på utsläppsminskningar

I Diakonias och Svenska kyrkans öppna brev uppmanas Polen att:

Ställa sig bakom färdplanen för minskade koldioxidutsläpp till 2050

Stödja 25 procents minskning av egna utsläpp inom EU till 2020

Liknande uppmaningar når Polens beslutsfattare från hela världen

I en rad länder runt om i världen, till exempel Kenya, El Salvador, Indien och Danmark har andra medlemmar i ACT Alliance överlämnat liknande brev till polska ambassadörer.

Läs brevet till Polens premiärminister

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ner brevet till Polens premiärminister Donald Tusk 313 KB PDF