Diakonia - Människor som förändrar världen

Stöd FN:s klimatfond och fasa ut Världsbankens klimatfonder

Tillsammans med folkrörelser runtom i världen uppmanade Diakonia i april 2012 bland annat finansminister Anders Borg att stödja FN:s klimatfond och arbeta för att Världsbankens klimatfonder fasas ut.

FN:s "gröna fond" behöver stöd

Diakonia har tillsammans med 114 andra organisationer runtom i världen skickat ett brev till ansvariga ministrar, i Sverige Anders Borg, om att ge ökat stöd till FN:s klimatfond, UN Green Climate Fund (GCF) som saknar tillräckliga resurser.

Fasa ut Världsbankens klimatfonder

Grupperna uppmanar också till att fullborda den utfasning av Världsbankens klimatfonder, Climate Investment Funds (CIFs), som utlovats i och med att FN:s fond träder ikraft:

"... adhere to the sunset clause and actively support the GCF as the primary international financial institution for climate finance. New contributions to the CIFs could create a disincentive for the early operationalization of the GCF, encourage expansion of the CIFs, and prolong their operation".

Varför är FN-fonden bättre?

FN:s klimatfond anses på ett bättre sätt kunna ta möta utvecklingsländers behov av att möta klimatkrisen än Världsbanken, givet dess fortsatta finansiering av fossila bränslen, bristande människorättsperspektiv och bristande inflytande för fattiga länder.

Lär av tidigare misstag och framgångar

Organisationerna uppmanar i det öppna brevet också till en utvärdering av CIF:s för att dra lärdomar av hur de fungerat.

Läs det öppna brevet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Läs det öppna brevet om FN:s klimatfond till Anders Borg 213 KB PDF